Tullinspektör, Mariehamn

Om arbetsplatsen

Tullen främjar smidigheten i utrikeshandeln med varor och säkerställer att den sker lagligt. Tullen tillhandahåller tjänster

med kunden i fokus och skyddar samhället, miljön och medborgarna. Tullen uppbär effektivt tullar och skatter av tullnatur,

farledsavgifter samt andra skatter och avgifter vid import. Tullen sammanställer också den officiella

utrikeshandelsstatistiken över Finlands import, export och handelsbalans.

Tullen är ett ämbetsverk som resultatstyrs av finansministeriet och som samarbetar med näringslivet samt med finska och

utländska myndigheter. Tullen har omkring 2 000 anställda. Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullsystem.

Arbetsuppgifter

Tullens tullkontorsavdelning omfattar sju verksamhetsenheter (tullar) på olika håll i Finland. Avdelningen och

verksamhetsenheterna svarar för utförandet av Tullens bevakningsuppgifter samt olika tullklarerings- och beskattningsuppgifter.

Mariehamns tull sköter tullbevakning, tullkontroller och tullklarering på hela Åland. Tullens bevakningsuppgifter omfattar

bl.a. kontroll av fartyg, fordon, lastenheter, varor och resande samt kompletterande selektering, genomlysning,

hundverksamhet, tulluppgifter inom posttrafik och annan tullbevakning. Mariehamns tull svarar vid sitt tullkontor och sina

verksamhetsställen för utförandet av de tullklarerings- och beskattningsuppgifter som den tilldelats. Därtill utför

Mariehamns tull uppgifter som stöder tullbrottsbekämpningen och tryggar förundersökningar samt utfärdar straffyrkanden.

Tullen ledigförklarar

en visstidstjänst som tullinspektör (Mariehamn) för tiden 2.5.2023 - 29.2.2024.

Tjänsten omfattar uppgifter inom tullbehandling, tullbehandling och tullkontroll i Mariehamns tulls rörliga grupp.

Generella krav

Landskapet Åland är enspråkigt svenskt. Ämbetsspråket i stats-, landskaps- och kommunalförvaltningen är svenska (36§

i självstyrelselagen).

Den som utnämns till tjänsten måste vara finländsk medborgare (7§ i statstjänstemannalagen).

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens

samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014).

Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen

www.supo.fi.

Kvalifikationer

- Studentexamen och/eller examen inom handelsbranschen eller annan lämplig yrkesexamen på andra stadiet

- erfarenhet av kundserviceuppgifter

- initiativförmåga och servicevillighet

- god samarbetsförmåga och social kompetens

- tekniska och datatekniska färdigheter

- förmåga och beredskap att delta i maktmedelsskolning

- tillräckliga kunskaper i finska och engelska

- förutsättningar att kunna delta i utbildning i Finland

Till sökandens fördel räknas

- övriga språkkunskaper

- erfarenhet av motsvarande uppgifter

Anställningens omfattning

Omfattning: Periodarbetstid

I tjänsten iakttas periodarbetstid (114 t 45 min / 3 vk).

Tillträde: 2.5.2023

Tjänsten tillsätts 2.5.2023 eller enligt överenskommelse.

Tidsbegränsad till: 29.2.2024

Arbetets art (9 § 1 mom i statstjänstemannalagen).

Tjänsten är en visstidstjänst för tiden 2.5.2023 - 29.2.2024.

Ansökan

Ansök senast: 31.3.2023 16.15

Referensnummer: 28-417-2023

Välkommen att söka genom att:

Göra en digital ansökan via länk.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens

arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Tullregistratorskontor (kirjaamo@tulli.fi)

PB 512, Gatuadress Semaforbron 12, Helsingfors

00101 Helsingfors

Lön

Lönen i tjänsten bestäms enligt kravnivå 7 i Tullens lönesystem med ingångslön 2 057,40 €/mån. Förutom ingångslönen

utbetalas dessutom en individuell lönedel, som beroende på kompetens utgör högst 44 procent av den uppgiftsrelaterade

lönedelen. När en ny person börjar sin tjänst är den individuella lönedelen i allmänhet 8-20% beroende på den sökandes

kunskaper och tidigare arbetserfarenhet.

Övrigt

Tjänsteplatsen är Mariehamn.

Den sökande bör ha ett i kraft varande personbilskörkort.

Prövotiden är fyra (4) månader.

Den som anställs vid Tullen ska genomgå en drogscreening och säkerhetsutredning.

Vi önskar att personer av olika ålder och kön samt personer som hör till språk- eller kulturminoriteter eller till andra

minoriteter ska söka tjänsten.

Vi rekommenderar att ansökan till uppgiften i första hand görs via den elektroniska tjänsten.

http://www.tulli.fi

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
31.03.2023 kl. 16:15
Arbetets varaktighet29.2.2024
Kontakta

Eva Enges
tullchef
040 332 6013
fornamn.efternamn@tulli.fi

Jan Siitonen
tullöverinspektör
0295 5200 växel
fornamn.efternamn@tulli.fi