Teknisk inspektör vid Infrastrukturavdelningen

Teknisk inspektör vid Infrastrukturavdelningens transportbyrå.

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som teknisk inspektör vid Infrastrukturavdelningens transportbyrå.

Arbetet som teknisk inspektör

Transportbyråns två tekniska inspektörer sköter landskapets tonnage bestående av åtta frigående färjor och åtta linfärjor. Det vanliga underhållet sköts på beställning av landskapets verkstad i Möckelö, medan garantiarbeten och större eller mer avancerade underhållsåtgärder köps av externa varv eller företag. De frigående färjorna och tre linfärjelinjer drivs som driftentreprenader medan tre linfärjelinjer drivs i egen regi. Ansvaret för tonnaget finns hos landskapsregeringen.

Då en av våra tekniska inspektörer övergått till en annan tjänst söker vi en teknisk inspektör som vill arbeta i teamet som håller vårt tonnage i skick och vara med och stödja arbetet med att återanskaffa nya fartyg i en lämplig takt. I detta arbete tar vi som bäst fram en omställningsplan med syftet att ställa om flottan mot fossilfri drift.

Din uppgift som teknisk inspektör är att tillsammans med din kollega ansvara för dockningar och översyner i underhållet av landskapets fartygsflotta, planera, budgetera och följa upp kostnader för underhåll och reparationer, ansvara för och utföra inköp, upphandlingar och beställningar, sköta kontakter mot myndigheter, klassningssällskap och övriga instanser samt följa upp lagstiftning och regler inom området. I tjänsten ingår teknisk jour tillsammans med kollega och ledande personal vid landskapets verkstad och även uppföljning av driftentreprenader samt resor då våra tekniska inspektörer följer med fartygen vid dockning.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är vid universitet eller jämförbar högskola/yrkeshögskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års

heltidsstudier med lämplig inriktning alternativt maskinmästare eller skeppsbyggnadsingenjör eller motsvarande teknisk utbildning.

Vi ser att du är driftig, ansvarstagande, välorganiserad, flexibel och tycker om att upprätthålla goda kundkontakter. Arbetet kräver samarbetsförmåga, integritet och ett gott omdöme samt datorvana, goda språkkunskaper och personbilskörkort. Det är en fördel om du tidigare arbetat inom området.

Vi kan erbjuda dig ett utvecklande och intressant jobb i en trevlig arbetsgemenskap där du tillsammans med din kollega har ansvar för att landskapets fartygsflotta hålls i skick och uppdateras, i samarbete med landskapets verkstad i Möckelö.

Våra tjänstekollektivavtal utgår från en arbetstid om 36 h 45 min/vecka exkl. lunch. Semesterintjäningen är 2,5-3 dagar/arbetsmånad beroende på arbetserfarenhetsår. Om arbetsuppgifterna tillåter så finns också normalt möjlighet att omvandla semesterpenningen i ledig tid. Landskapet tillämpar även flextidssystem med flextidsramar mellan kl. 6:30-9:00 samt kl. 15:00-18:00. Vi har även möjlighet till distansarbete någon dag i veckan.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid kommer att tillämpas.

Lön

Lön utgår i lönespannet 3472,73 - 4435,02 euro/mån exklusive ett allmänt tillägg om 121,24 euro/månad.

Ansökan

Ansökningshandlingar med CV ska vara registraturen tillhanda senast 31 mars 2023 kl. 16:00 på adressen

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN

eller

registrator@regeringen.ax

Mer information om arbetet som teknisk inspektör

Närmare information lämnas av teknisk inspektör Joel Karlsson och biträdande avdelningschef Niklas Karlman, telefon till växel +358-18-25000, e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Infrastrukturavdelningen och transportbyrån

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, trafiksäkerhetsfrågor, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik. Bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem hör även till avdelningens ansvarsområden. Avdelningen har 100 anställda och en nettobudget om ca 50 Meuro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg-, energi- och GIS-frågor. Transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster. Vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. Verksamhetens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster, underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.

Transportbyråns organisation består av tre upphandlare, en logistiker och två tekniska inspektörer. Till byrån hör även enheten Ålandstrafiken samt verkstads- och lagerenheten. Transportbyrån med totalt drygt 40 anställda leds av en byråchef.

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
31.03.2023 kl. 16:00
Arbetets varaktighetordinarie
Skicka ansökan till

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN

eller

registrator@regeringen.ax

Kontakta

Närmare information lämnas av teknisk inspektör Joel Karlsson och biträdande avdelningschef Niklas Karlman, telefon till växel +358-18-25000, e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax.