Stödpersoner

Stödpersoner sökes till Kommunernas socialtjänst k.f. (KST), inom verksamhetsområdet funktionsservice och sysselsättning.

Det råder stor brist på stödpersoner för både barn och vuxna på Åland.

En stödperson är någon som kan ge klienten en meningsfull vardag. Någon som stöder och stöttar i sociala sammanhang, som hittar på roliga aktiviteter tillsammans med stödtagaren och som genom social handledning kan stärka livskvalitén för stödtagaren. Omfattningen av ett uppdrag kan variera mellan en träff per månad till flera träffar per vecka.

Som stödperson finns inget krav på utbildning eller yrkeskompetens, en stödperson behöver dock vara minst 18 år.

Straffregisterutdrag (max 6 mån. gammalt) behöver uppvisas av stödpersoner till personer under 18 år.

Arvoden och kostnadsersättningar för uppdraget utbetalas enligt KST:s servicenivåer.

Anmäla ditt intresse genom att skicka in en fritt formulerad ansökan till oss där du berättar om dig själv, varför du vill bli stödperson och vilken ålder du önskar att stödtagaren är i, samt annat som kan vara intressant för oss att veta. I ansökan behöver även din ålder, kontaktuppgifter samt referenser framgå.

Vi ser fram emot din intresseanmälan!

Kommunernas socialtjänst k.f. har hand om all kommunal socialvård, förutom barnomsorg och äldreomsorg. Förbundet ska främja invånarnas hälsa och välfärd samt sträva efter en likvärdig service i alla kommuner. Vi har ca

270 anställda och är indelad i verksamhetsområdena; tidigt stöd för barn och familj; barnskydd; vuxensocialarbete; funktionsservice och sysselsättning samt organisationsstöd.

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
31.12.2022 kl. 15:00
Arbetets varaktighetenligt överenskommelse
Arbetstidenligt överenskommelse
Lönenligt KST:s servicenivåer
Skicka ansökan till

rekrytering@kst.ax

Kontakta

Vik. socialhandledare Antonia Brandt, 018 532863 (vard. kl. 9-10), antonia.brandt@kst.ax