Projektledare vid utbildningsbyrån

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som projektledare vid utbildnings- och kulturavdelningens utbildningsbyrå. Tjänsten är projektanställning för tiden 16.1.2023 -15.2.2024.

Om arbetet som projektledare för utvecklingsprojektet Gymnasieutbildning för alla unga

Projektledarens huvudsakliga arbetsuppgift är att ansvara för utvecklingsprojektet Gymnasieutbildning för alla unga. Landskapsregeringens målsättning är att stärka kontinuiteten i utbildningsvägen från grundskolan genom utbildning på gymnasienivå till en gymnasieexamen som kan utgöra grund för fortsatta studier eller karriär i arbetslivet.

Som projektledare kommer du att

Leda och förverkliga de målsättningar som beskrivits i fastställd projektplan. Projektet ska granska lagstiftningsbehov, tydliggöra kommuners, myndigheters och skolors uppdrag och utveckla strukturer, arbetssätt och rutiner genom samverkan mellan berörda myndigheter.

Vara med och utveckla samverkan mellan olika myndigheter och aktörer för att förebygga att ungdomar hoppar av skola och utbildning och utvecklar utanförskap.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav är vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande minst fyra års heltidsstudier med juridisk, samhälls- eller förvaltningsmässig inriktning.

Vi söker dig som har förmåga att se helheter, skapa nätverk, bygga system och strukturer för framtida arbetsprocesser. Erfarenhet av projektledning är en merit.

Lön

Grundlön för närvarande 3 174,91 euro per månad (med alla ålderstillägg 4 054,68 euro) samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro per månad.

Mer information om arbetet

Närmare information om tjänsten lämnas av:

Byråchef Elisabeth Storfors

Telefon +358 18 25 000

elisabeth.storfors@regeringen.ax

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering

http://www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Utbildnings- och kulturavdelningen, utbildningsbyrån

Till utbildnings- och kulturavdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden. Avdelningen har till uppgift att inom sitt ansvarsområde förbereda och hantera lagstiftnings- och budgetärenden, planera, leda, utveckla, samordna och följa upp verksamheter samt utöva tillsyn inom de olika verksamhetsområdena.

Utbildningsbyrån handlägger ärenden som gäller samarbetet mellan förundervisningen och grundskolan, grundskoleutbildningen, utbildningen på gymnasienivå, högskoleutbildningen, erkännande av yrkeskvalifikationer, jämställande av högskoleexamen och fri bildning som förmedlas i skolform.

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
15.12.2022 kl. 15:00
Arbetet börjar17 januari eller enligt överenskommelse.
Arbetets varaktighet15.02.2024
Skicka ansökan till

registrator@regeringen.ax

eller

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN.

Kontakta

Byråchef Elisabeth Storfors, +358 18 25 000, elisabeth.storfors@regeringen.ax