Projektanställning som utredare/administratör

Ålands Idrott vill vara en stödfunktion i föreningsadministration och -utveckling åt sina 70 medlemsorganisationer så att tillräckligt med tid och ideella krafter finns till föreningsverksamheten.

Som projektanställd utredare/administratör är din främsta arbetsuppgift att genomföra en utredning som kartlägger medlemmarnas behov av service/hjälp. Du arbetar fram förslag på hur denna service på bästa sätt kan organiseras. Förmåga att knyta kontakter för att inhämta information krävs.

I arbetsuppgifterna ingår också att utföra och effektivisera administrativa uppgifter på kansliet, t.ex. forma rutiner, mallar och checklistor. Du är också behjälplig med den ekonomiska uppföljningen av olika verksamheter.

Du behöver kunna planera och genomföra en utredning som svarar på frågeställningarna samt jobba lösningsorienterat. Administrativa färdigheter är ett måste. Utbildning i ekonomi är en fördel i arbetet liksom erfarenhet av att jobba med projekt. Vi förväntar oss initiativ- och organisationsförmåga.

Det finns viss flexibilitet i arbetsupplägget beroende på vilka kvalifikationer sökanden besitter.

Rekrytering sker löpande.

Ålands Idrottsförbund r.f. är takorganisation för den åländska idrottsrörelsen. Förbundets syfte är att stöda medlemmarnas arbete, företräda medlemmarna i gemensamma angelägenheter såväl inom som utom regionen samt att arbeta för den ideella idrotts- och motionsrörelsens utveckling på Åland. Ålands Idrottsförbund r.f. ansvarar till stora delar för fördelningen av landskapsmedel till idrottsrörelsen.

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
16.04.2023
Arbetets varaktighet31.12.2023
Arbetstid50 - 75 % av heltid (heltid = 37,5 h/vecka)
Lönenligt överenskommelse
Skicka ansökan till

jenna@alandsidrott.ax

Kontakta

Jenna Gestranius, +3584573455928, jenna@alandsidrott.ax