Överlärare

Överlärare i företagsekonomi och hospitality management

Som överlärare vid Högskolan på Åland kommer du både att ha en betydande roll inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten kopplad till branscherna, inom undervisning och handledning av examensarbeten på bachelornivå. I framtiden kan även ansvar för planering av masterprogram samt undervisning på masternivå ingå i uppgifterna.

Tillsammans med de övriga lärarna inom utbildningsprogrammen hospitality management och företagsekonomi kommer du att planera, genomföra och utvärdera verksamheten (t.ex. delta i studieplansarbetet) på programmen, i enlighet med modern högskolepedagogik där ett handledande grepp och digitala lösningar är centrala. Utöver detta tar du ansvar för att

forsknings- och utvecklingsverksamheten inom utbildningsprogrammen utvecklas och du driver även egen forskning samt publicerar aktivt. Du har förmåga att engagera ditt team i gemensamma publikationer och projekt.

Du är bra på att samarbeta och är beredd att som en i teamet stöda både studerande och medarbetare i deras studier och jobb. HÅ är en högskola i förändring och det är något du motiveras av. Det är inte bara de studerande som ständigt får lära sig nytt utan också medarbetarna, därför behöver du brinna för att också själv utvecklas och förnyas.

Kompetenser vi söker:

- Branschkännedom (beredskap att undervisa i bl.a. ledarskap, hållbar utveckling och grundläggande juridik och entreprenörskap)

- Forskarbakgrund inom företagsekonomi och/eller hospitality management som ger kompetens att se möjligheter att utveckla och skapa framtidens utbildningar med relevanta profiler är meriterande

- Vi ser kompetens i att undervisa i grundläggande affärsjuridik som en merit

- Erfarenhet av kompetensstyrt utbildningsplansarbete samt av planering och förverkligande av undervisningshelheter och lärandeaktiviteter inkluderande nätpedagogiska lösningar

- Kompetens att leda forsknings- och utvecklingsprojekt samt att ansöka om medel för dessa och publicera vetenskapligt

- Gott självledarskap, god förändringsberedskap och flexibelt förhållningssätt

- Samarbetsförmåga och vilja att jobba i team

- Handledningskompetens (t.ex. handledning av examensarbeten)

- Goda kommunikativa färdigheter, inkluderar goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska

Behörighetskrav:

- Doktorsgrad (doctoral degree) inom lämpligt område, licentiatexamen kan också beaktas

- Yrkeslärarbehörighet eller beredskap att vid sidan av jobbet ta itu med behörighetsgivande studier

- Minst tre års praktisk erfarenhet i uppgifter som motsvarar examen

Lön: Enligt Årsarbetstidsavtal för Högskolan på Åland

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
26.03.2023
Arbetet börjar2 augusti
Arbetets varaktighetTillsvidare
ArbetstidEnligt Årsarbetstidsavtal för Högskolan på Åland
Skicka ansökan till

Din ansökan med cv och eventuella andra meriter du önskar åberopa vill vi ha i PDF-format och vi önskar att du skickar dem per e-post med märket "Överlärare inom företagsekonomi och HM"

till adressen jobb@ha.ax

Kontakta

Vicerektor Bettina Brantberg-Ahlfors eller administrativ chef Anna Janson
Telefon: Bettina Brantberg-Ahlfors +358 18 537 743, Anna Janson +358 18 537775
E-post: bettina.brantberg-ahlfors@ha.ax