Närvårdare

Inom äldreomsorgen lediganslås flera sommarvikariat 2023 som: NÄRVÅRDARE

Dag och kvällsskift samt nattskiften möjliga. Möjligheter till mertidsarbete. Behörighetskrav är lämplig examen på minst skolnivå inom hälsovård eller det sociala området samt att man är införd i Valviras register för yrkespersoner i social- och hälsovården. Även obehöriga sökanden beaktas.

Lön enligt avtal.

Vikariaten tillsätts löpande. Anmäl ditt intresse för sommarvikariat snarast direkt till föreståndare Malin Sandberg. Ansökan/intresseanmälan kan gärna skickas per mejl till solkulla@brando.ax. Vi svarar gärna på frågor per mejl eller på tfn 0400459664.

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
31.03.2023
Arbetets varaktighetaugusti eller enligt överenskommelse
Skicka ansökan till

Ansökan/intresseanmälan kan gärna skickas per mejl till solkulla@brando.ax.

Kontakta

Malin Sandberg, solkulla@brando.ax, 0400459664.