Närvårdare

Kumlinge är en trygg plats mitt i havet. Här tar vi hand om varandra och njuter av god service och korta beslutsvägar. Kommun består av de fyra huvudöarna Kumlinge, Enklinge, Seglinge och Björkö. Vi har långt till större städer men god service lokalt. Kumlinge är helt svenskspråkigt likt övriga Åland.

Äldreomsorgsnämnden har behov av sommarvikarier inom hemservicen i Kumlinge kommun och anställer därför för tiden 5.6.2023-20.8.2023 flera närvårdare.

Arbetsavtalsförhållanden i periodarbete där kvälls-, natt-, lördags- och söndagsarbete ingår.

Behörighetskrav: närvårdarexamen, helst med inriktning på vård av äldre eller motsvarande examen på skolnivå inom social- och hälsovårdsbranschen.

Även personer som inte uppfyller det formella behörighetskravet är välkomna att söka vikariaten.

Nämn i din ansökan om du önskar arbeta heltid eller med en lägre arbetstidsprocent.

Kumlinge kommun ser gärna att vikariaten söks av både kvinnor och män och är en arbetsplats som välkomnar mångfald. Vikariaten tillsätts löpande.

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
31.03.2023
Arbetet börjar6 juni
Arbetets varaktighet20.08.2023
Skicka ansökan till

Ansökningar/intresseanmälningar skickas snarast till aldreomsorgschef@kumlinge.ax eller per post:

Äldreomsorgschef

Kommunkansliet

Kumlingevägen 323 B

22820 KUMLINGE

Kontakta

Närmare uppgifter ger i första hand hemtjänstledare Fanny Enqvist, telefon 018-622431, e-post forestandare.serviceboende@kumlinge.ax. Även äldreomsorgschef Niklas Feiring, telefon 018-622430, e-post aldreomsorgschef@kumlinge.ax svarar på frågor.