Närvårdare

Kom med och utveckla vårt äldreboende!

Äldreomsorgen i Kökars kommun/Sommarängens effektiverat serviceboende söker en vikarierande närvårdare nattetid 68,63% av heltid. Ett vårdledighets vikariat under perioden 16.01.2023 - 31.05.2024.

Behörighetsvillkoren är närvårdarexamen helst med inriktning på äldreomsorg. Lön enligt gällande kollektivavtal. En 4 månaders prövotid tillämpas.

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
5.12.2022
Arbetet börjar17 januari
Arbetets varaktighet31.5.2024
Arbetstid68,63% av helltid, nattetid
Skicka ansökan till

Kökars omsorgsnämnd, 22730 Kökar alt omsorgschef camilla.enberg@kokar.ax

Kontakta

Mera uppgifter ges av omsorgschefen, 040 4879400