Lektor i kockämnen, specialundervisning

Ålands gymnasium lediganslår ett lektorat i kockämnen, specialundervisning.

Behörig att ge specialundervisning är den som vid universitet eller därmed jämförbar högskola har

- avlagt en examen för speciallärare som omfattar minst 240 akademiska poängs studier, eller som har

- behörighet som lärare i läroämnen eller obligatoriska yrkesämnen och som har slutfört minst 60 akademiska poängs speciallärarstudier.

- Tre års relevant och tillräcklig arbetserfarenhet inom branschen

Erfarenhet av arbete som lärare inom gymnasieutbildningen och arbete som förman eller ledare för team är meriterande.

En prövotid om 6 månader kan komma att tillämpas.

Den som utses ska uppvisa utdrag ur straffregistret.

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
27.03.2023 kl. 15:00
Arbetet börjar2 augusti
Lönenligt avtal
Skicka ansökan till

Skickas till:

info@gymnasium.ax eller Ålands gymnasium, Pb 150 22101 Mariehamn

Kontakta

Jerry Rosbäck
Telefon: 018 536 624
E-post: jerry.rosback@gymnasium.ax