Legitimerad Sjukskötare

Stiftelsen Hemmer sr söker Legitimerad Sjukskötare.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med Lag om smittsamma sjukdomar (FFS1227/2016) §48 och § 48a.

Stiftelsen Hemmet sr är ett privat vårdhem med 12 vårdplatser med rätt att bedriva privat socialvård samt hälso- och sjukvård. Hemmet erbjuder boende och vård i hemmiljö över lång tid men också rehabilitering om den enskildes mål är att komma ut i samhället igen. Målgruppen utgörs av personer från 18 år och äldre med psykiskt ohälsa och/eller socialt lidande.

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
18.12.2022 kl. 15:00
Arbetets varaktighet30.09.2023, möjlighet till förlängning
Arbetstidperiodarbete
Lönenligt AKTA
Skicka ansökan till

Stiftelsen Hemmet sr, Byängskroken 49, 22610 Lemland eller carita.karlsson@stiftelsenhemmet.ax

Kontakta

Föreståndare Carita Karlsson, +358 18-34126, carita.karlsson@stiftelsenhemmet.ax