Lärare i barnomsorg

Vi söker fem lärare i barnomsorg, med aktuell placering på daghemmen Blåklockan, Skogskullen, Strandbacken, Nyängen och Storstugan.

VÅR VERKSAMHET

Våra välutbildade och kompetenta lärare bedriver utvecklande daghemsverksamhet innefattande omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1-6 år. I varje barngrupp finns det 11-21 barn beroende på barnens ålder. Personaltätheten på våra daghem är god och trivseln hög.

Vi tror på det kompetenta barnet och är noga med att alla barn ska känna sig sedda och bekräftade för de unika individer de är. Leken är en viktig nyckel till barnets kunskap. Förutom den fria leken - både inom- och utomhus - är natur och miljö, gymnastik och rörelse, liksom sagor, sång, musik och andra kulturaktiviteter viktiga ingredienser i verksamheten.

DIN PROFIL

Vi söker dig som vill bidra till att barnen får goda uppväxtvillkor i en trygg och stimulerande miljö. Du är engagerad och har ett respektfullt och professionellt förhållningssätt både till barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är även intresserad av ditt eget lärande och har en vilja att utvecklas tillsammans i ett arbetslag. Naturligtvis vill du även vara med och utveckla stadens barnomsorg.

Vi tror att du som söker känner igen dig i följande:

- Tror på det kompetenta, unika barnet och att lärande sker i en miljö som är rolig, trygg och lärorik

- Ser möjligheter i vardagen och sprider arbetsglädje i såväl det lilla som i det stora sammanhanget

- Har förmåga att dela med dig av dina erfarenheter liksom ta till dig och lära av andras

VILLKOR

Vi söker:

1. En lärare i barnomsorg med aktuell placering på daghemmet Blåklockan med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är heltid och tillsvidare.

2. En lärare i barnomsorg med aktuell placering på daghemmet Strandbacken med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är heltid och tillsvidare.

3. En lärare i barnomsorg med aktuell placering på daghemmet Nyängen med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är heltid och tillsvidare.

4. En lärare i barnomsorg med aktuell placering på daghemmet Skogskullen med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är heltid och tillsvidare.

5. En lärare i barnomsorg med aktuell placering på daghemmet Storstugan. Tjänsten är heltid och för tiden 1.8.2023 - 31.07.2024.

Behörighetskrav för lärare i barnomsorg enligt landskapsförordning om barnomsorg och grundskola 2020:99. Behörig som lärare i barnomsorgen är den som vid ett universitet eller en därmed jämförbar högskola har avlagt en lärarexamen avsedd för barnomsorg som omfattar minst 180 akademiska poäng eller motsvarande äldre examen.

Lön enligt avtal. Grundlön: 2808,91€.

ANSÖKAN

Vi ber dig söka platsen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.

Intervjuer sker löpande, lämna gärna in din ansökan i god tid.

Varmt välkommen med din ansökan!

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
27.03.2023 kl. 23:59
LönEnligt avtal.
Kontakta

Biträdande bildningschef Pamela Sjödahl, tel. +358 18 531763
pamela.sjodahl(at)mariehamn.ax

Daghemsföreståndare Annica Heikkilä, tel. +358 18 531427
annica.heikkila(at)mariehamn.ax

Daghemsföreståndare Birthe Stolt, tel. +358 18 531295
birthe.stolt(at)mariehamn.ax

Daghemsföreståndare Christian Eriksson, tel. +358 18 531273
christian.eriksson(at)mariehamn.ax