Lärare i barnomsorg

Barnomsorgen söker:

Lärare i barnomsorg (vikariat, heltid) till Österkulla daghem (avdelning för 1-3-åringar) för tiden 2.1-31.7.2023.

Före tillträde ska den som antas uppvisa straffregisterutdrag.

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
8.12.2022 kl. 15:00
Arbetet börjar3 januari
Arbetets varaktighet31.07.2023
Skicka ansökan till

Jomala kommun, Pb 2, 22151 Jomala eller per e-post till info@jomala.ax.

Kontakta

Ytterligare information fås från Vik. föreståndare Marina Grönlund, 018 329161