Kioskpersonal

Kioskförsäljning och Campingreception

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
9.05.2023 kl. 17:00
Arbetets varaktighetAugusti 2023
ArbetstidFlexibel ej Natt
LönEnligt avtal
Skicka ansökan till

puttes.camping@aland.net

Kontakta

Yvonne Eriksson, 04575300794, puttes.camping@aland.net