Jurist vid finansavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som jurist med tillträde den omgående eller enligt överenskommelse.

Finansavdelningen

Finansavdelningen ansvarar för landskapets finanser och övervakningen av dessa, kommunernas ekonomi, ekonomiförvaltning, kollektivavtal och pensioner. Juristen är placerad vid finansavdelningens allmänna byrå som ansvarar för skatter och avgifter, uppföljning av strategisk samhällsutveckling, samordning och stöd i upphandlingsfrågor samt ägarstyrning.

Dina arbetsuppgifter

Som jurist hos oss arbetar du nära avdelningsjuristen och bereder frågor i huvudsak inom beskattningsområdet. Åland har egen lagstiftningsbehörighet inom delar av beskattningen och du kommer att arbeta med frågor som rör både den åländska skattelagstiftningen och skattegränsen.

Du kommer också att bereda utlåtanden på lagförslag från riksregeringen och bevaka och hantera EU-initiativ särskilt inom beskattningen. Du ger stöd i skattefrågor till förvaltningen och arbetar med frågor i anslutning till de ekonomiska relationerna mellan landskapet och kommunerna. Allmänna byrån är liten och du arbetar därför även med andra juridiska frågor. Dina kontaktytor kommer i första hand att vara finansavdelningen och finansministern men även finansministeriet, det åländska näringslivet, kommunerna och Skatteförvaltningen.

Utbildning och erfarenheter

För att vara behörig ska du ha examen motsvarande minst fyra års heltidsstudier inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd av nationell utbildningsmyndighet.

Det är meriterande att du har erfarenhet från arbete med skatterätt. Vi förväntar oss att du är en lagspelare som kan arbeta självständigt och proaktivt samt är bra på att kommunicera skriftligt och muntligt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Grundlön 3 826,26 euro per månad, med alla ålderstillägg 4 886,51 euro, samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro per månad.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering https://www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen.

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
9.01.2023 kl. 15:00
Arbetets varaktighetordinarie (vi tillämpar prövotid)
Skicka ansökan till

registrator@regeringen.ax eller Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN.

Kontakta

Ålands landskapsstyrelse, Tel: (018) 25103, info@regeringen.ax