Jurist

Vikarierande jurist vid social- och miljöavdelningens socialvårdsbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat som jurist vid social- och miljöavdelningens socialvårdsbyrå för tiden fram till och med 29.2.2024.

Om arbetet som jurist

Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör att handlägga och ansvara för juridiska frågeställningar och utvecklandet av lagstiftningen inom socialbyråns verksamhetsområden.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier.

Meriterande kompetenser

Förtrogenhet med förvaltningsuppgifter och kännedom om verksamhetsområdena är meriterande.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Grundlön 3.912,35 euro/månad.

Mer information om arbetet

Kontakta gärna byråchef Maj-Len Österlund, telefon +358 (0)18 25280 eller maj-len.osterlund@regeringen.ax för närmare information.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax och http://www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Social- och miljöavdelningen och socialvårdsbyrån

Social- och miljöavdelningens verksamhetsområde är välbefinnandet hos människor, djur och miljö.

Avdelningen har till uppgift att utveckla lagstiftningen, planera, samordna, följa upp utvecklingen inom verksamhetsområdet och utöva viss tillsyn över social-, hälso- och sjukvården samt miljöhälsovården och miljövården, så att den är kvalitativt och kvantitativt ändamålsenlig med beaktande av de aktuella förhållandena och gällande bestämmelser. Avdelningen handhar den allmänna styrningen och övervakningen av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och Ålands hälso- och sjukvård.

Vid socialvårdsbyrån handläggs ärenden som gäller främjande av social välfärd och förebyggande av sociala problem. Förutom byråchefen tjänstgör för tillfället sex specialsakkunniga och en jurist vid byrån.

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
3.04.2023 kl. 15:00
Arbetets varaktighet29.02.2024
LönGrundlön 3.912,35 euro/månad
Skicka ansökan till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN

Kontakta

byråchef Maj-Len Österlund, +358 (0)18 25280, maj-len.osterlund@regeringen.ax