HR-ansvarig

På Oasen boende- och vårdcenter i Jomala arbetar ca 100 personer. Oasens verksamhet innefattar tre institutionsavdelningar varav två är demensavdelningar, ett ESB-boende, dagverksamhet och fysioterapi. Just nu har vi fokus på att utveckla verksamheten med olika projekt i tvärprofessionella grupper.

Vi lediganslår nu en tjänst som HR-ansvarig 100 %.

Dina uppgifter är bland annat:

- att rekrytera och anställa all personal

- att ansvara för schemaläggning, vikariehantering och semestrar

- att verka för arbetshälsa och hantera avvikelser rörande det

- konflikthantering

- att ansvara för förbundets övriga personalrelaterade uppgifter.

Du är medlem i ledningsgruppen, fattar tjänstemannabeslut gällande personal samt deltar i förbundets ekonomiadministration. Du är van att arbeta självständigt och har god ledarskaps- och samarbetsförmåga.

Kompetenskrav:

Bachelorexamen (180 ECTS) inom personal- och arbetslivsfrågor eller annan lämplig bachelorexamen med tilläggsstudier motsvarande minst 60 sp inom personal- och arbetslivsfrågor, ledarskap och administration eller annan utbildning och erfarenhet som motsvarar ansvarsområdena eller annan erfarenhet som förbundet bedömer vara relevant. Det är meriterande med en vårdbakgrund.

Du erbjuds en stimulerande arbetsmiljö och konkurrenskraftig lön. Vi vill värna om din arbetshälsa och du erbjuds möjlighet att ta del av våra personalförmåner som bland annat friskvård.ax. Du erbjuds möjligheter att påverka och utveckla vår verksamhet utifrån dina intresseområden/din specifika kompetens genom att vara del i vårt kvalitetsarbete inom ekonomi och förvaltning.

Prövotid 6 månader.

Om du är en engagerad person som vill ta dig an denna utmaning, så ser vi fram emot att höra från dig. Välkommen att skicka in din ansökan!

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
31.03.2023 kl. 16:00
Arbetets varaktighettillsvidare
Arbetstidbyråarbetstid 36,25 h/vecka
Lönenligt överenskommelse
Skicka ansökan till

ansokan@oasen.ax

Märk ansökan med "HR-ansvarig"

Kontakta

Stefan Simonsen, 018 373 210, stefan.simonsen@oasen.ax