Fysioterapeut sommarjobb

Fysio Åland är ett åländskt mobilt företag som verkar runtom på fasta Åland sedan 2018. En stor del av verksamheten är inriktad på hemrehabilitering varav du behöver ha körkort och tillgång till bil.

Arbetstiden är flexibel och kan variera från dag till dag där det även finns möjlighet till både dags- och kvällsjobb.

Vårt klientel består av allt från barn till seniorer samt en hel del motionärer och elitidrottare. I arbetet ingår både individuella terapier och gruppträningar.

Krav: legitimerad fysioterapeut elr studerande med minst 140sp.

Arbetet är ett sommarvikariat med möjlighet till förlängt arbetsavtal.

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
30.04.2023
Arbetets varaktighetEnligt överenskommelse
ArbetstidVarierande
Skicka ansökan till

fysioaland@gmail.com, märk mejlet med "sommarjobb".

Kontakta

Maryette Karring, 0440476743, fysioaland@gmail.com