Daghemsföreståndare

Vi söker en föreståndare till daghemmet Nyängen.

VÅR VERKSAMHET

Våra välutbildade och kompetenta pedagoger bedriver utvecklande daghemsverksamhet i en kreativ miljö för barn 1-6 år. Personaltätheten på våra daghem är god och trivseln hög. Daghemmet Nyängen har 4 avdelningar med 75 barn och cirka 20 anställda.

DINA ARBETSUPPGIFTER

Som föreståndare arbetar du primärt administrativt men kan vid behov gå in och vikariera i barngruppen.

Barnomsorgens föreståndargrupp samarbetar i hög utsträckning. Vi delar med oss av vårt arbete, både när vi lyckas och när vi behöver stöd - vilket bidrar till ett gott arbetsklimat. Verksamhetsutveckling bedrivs på den egna enheten och gemensamt i föreståndargruppen.

DIN KOMPETENS

Vi söker dig som vill bidra till att barnen får goda uppväxtvillkor i en trygg och stimulerande miljö. Du är engagerad och har ett respektfullt och professionellt förhållningssätt både till barn, vårdnadshavare och medarbetare.

Som föreståndare värdesätter vi att du är flexibel och vill arbeta aktivt och gemensamt med verksamhetsutvecklingen av stadens barnomsorg. Som ledare är du strukturerad, modig och lyhörd. Du trivs med att arbeta självständigt och som en del av föreståndargruppen.

BEHÖRIGHETSKRAV

Behörighetskrav för föreståndare enligt landskapsförordning om barnomsorg och grundskola 2020:99.

Behörig som daghemsföreståndare är den som:

1) uppfyller behörighetsvillkoren för lärare i barnomsorgen enligt 16 § eller behörighetsvillkoren för socionom i barnomsorgen enligt 18 §,

2) har slutfört studier i ledarskap och/eller förvaltning som omfattar minst 25 akademiska poäng eller en examen i undervisningsförvaltning som omfattar 15 studiepoäng,

3) har avlagt ett godkänt prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning samt har

4) har tillräcklig erfarenhet av omsorg och fostran av barn i daghem.

VILLKOR

Vi erbjuder tillsvidareanställning där prövotid om sex månader tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

ANSÖKAN

Vi ber dig söka platsen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra platser inom Mariehamns stad. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.

REKRYTERINGSPROCESSEN

Urvalet sker fortlöpande och intervjuer kan påbörjas innan ansökningstidens slut.

Mariehamns stad inför användandet av arbetspsykologiska screeningtester som en del vår metod för urval när vi rekryterar fördomsfritt och objektivt. Det ger alla sökande samma chans att visa upp sin kompetens och potential när de söker jobb via oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
2.12.2022 kl. 15:00
LönEnligt avtal.
Kontakta

Biträdande bildningschef Pamela Sjödahl, tel. +358 18 531763, pamela.sjodahl(at)mariehamn.ax