Biträdande rektor till Strandnäs skola

Biträdande rektor till Strandnäs skola

Välkommen att arbeta som biträdande rektor i Mariehamns stad!

MARIEHAMNS STAD

Mariehamn är en växande sjöfartsstad med ca 12 .000 invånare och goda kommunikationer till både fasta Finland och Sverige. Mariehamns stad är en stor arbetsgivare med cirka 800 anställda inom flera olika branscher. Med ett naturskönt läge, en hög kommunal servicenivå samt ett rikt kultur- och friluftsliv är Mariehamn en attraktiv stad att bo och arbeta i.

I Mariehamn finns tre grundskolor, Strandnäs skola med årskurserna 1-9, Övernäs skola med årskurserna 1-9 och Ytternäs skola med årskurserna 1-6. Mariehamns stads grundskolor ska ge alla barn utifrån ålder och individuella behov möjlighet till goda uppväxtvillkor i en trygg och stimulerande miljö.

STRANDNÄS SKOLA

Strandnäs skola är en 1-9 skola med 510 elever i stadens norra del. Skolan består av två byggnader, Norra med årskurserna 1-5 och 285 elever och en Södra byggnad med 225 elever i årskurserna 6-9. I Strandnäs skola finns även undervisning för elever som är överförda till mångprofessionellt stöd i fler än tre ämnen. Cirka 20% av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Personalen är ca 85 till antalet varav 65 lärare, 15 assistenter, en skoladministratör, en skolbibliotekarie och en kurator.

ANSVARSOMRÅDEN

Skolans elevhälsoarbete.

Assistentpoolen.

Fritidshemsverksamheten.

KOMPETENS

Vi söker dig som initierar, anpassar och styr upp utvecklingsinsatser, som arbetar konstruktivt och som påverkar din omgivning snarare än reagerar på den. Du sätter upp höga mål och jobbar hårt för att uppnå dem samt finner genomförbara lösningar på de problem som uppkommer. Du drar lärdom av tidigare erfarenheter återkoppling från omgivningen, och din kommunikationsstil är tydlig och konstruktiv.

KVALIFIKATIONER

Behörig som rektor/biträdande rektor på Åland är den som:

1) är behörig som lärare i någon av de årskurser som ifrågavarande skola omfattar,

2) har avlagt studier i ledarskap och/eller förvaltning som omfattar minst 25 akademiska poäng eller en examen i undervisningsförvaltning som omfattar 15 studiepoäng samt

3) har avlagt ett godkänt prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning och som

4) har tillräcklig erfarenhet av läraruppgifter.

MARIEHAMNS STADS LEDARSKAPSPROFIL

Stadens chefer motiverar, engagerar och stöder, klargör målsättningar och förväntningar för alla anställda, ger konstruktiv kritik och tydlig återkoppling samt skapar förutsättningar för alla anställda att lyckas och känna arbetsglädje (ur stadens personalstrategiska program).

VILLKOR

Tjänsten är ordinarie, heltid och med tillträde 1.1.2023. Vid anställningen tillämpas prövotid. Innan prövotidens utgång ska den valda ha avlagt godkänt prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning.

ANSÖKAN

Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Sista ansökningsdag är 5.12.2022 kl. 23.59.

I denna rekrytering använder vi oss av arbetspsykologiska tester som en del av våra metoder för urval när vi rekryterar fördomsfritt och objektivt. Det ger de sökande som går vidare efter ett första urval samma chans att visa upp sin kompetens och potential när de söker jobb via oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
5.12.2022 kl. 23:59
Arbetet börjar2 januari 1.1.2023
LönEnligt avtal.
Kontakta

Bildningschef Mikael Rosbäck, e-post mikael.rosback(at)mariehamn.ax eller telefon +358 18 531 660.