Barnskötare tillsvidare (ordinarie)

Vi har två daghem i vår kommun med tre avdelningar på respektive. På en avdelning arbetar vanligtvis en lärare och två till tre barnskötare.

Lärarna leder arbetet på avdelningen och vi arbetar aktivt för att alla i personalen skall vara delaktiga i allt arbete som rör barnen och daghemmet i stort. All personal är viktig och olika kompetenser bidrar till en bättre helhet. Hos oss får du vara med och utforma verksamheten och vi vill också ge dig möjlighet att bidra med dina styrkor och sånt du är intresserad av.

Dina möjligheter att satsa på din egen kompetensutveckling är god.

I arbetet med implementeringen av de nya styrdokumenten hjälper och stöder vi varandra. Samarbetet med vårdnadshavarna tycker vi är viktigt och förutom den fortlöpande kommunikationen genomför vi med jämna mellanrum en enkätundersökning där vi får viktig information om vårdnadshavarnas upplevelser och erfarenheter av vår barnomsorg.

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
27.03.2023
Arbetets varaktighettillsvidare (ordinarie)
Arbetstid38,25 h/vecka
Lönenligt kollektivavtal AKTA
Skicka ansökan till

rekrytering@saltvik.ax

Kontakta

Britt-Marie Lindvall, 040-772 8129, britt-marie.lindvall@saltvik.ax