Assistent till Källbo skola

Finströms kommun söker 2 assistenter, 20 respektive 25 veckotimmar, för perioden 9.1-8.6.2023 med inledande placering vid Källbo skola.

En prövotid om 2 månader tillämpas.

Anställningarna tillsätts med förutsättningen att kommunfullmäktige beviljar medel.

Behörighetskrav enligt landskapsförordning (2020:99) om barnomsorg och grundskola. Före tillträde ska straffregisterutdrag uppvisas.

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
7.12.2022 kl. 15:00
Arbetet börjar10 januari
Arbetets varaktighet08.06.2023
Arbetstid20 h respektive 25 h/v
LönEnligt kollektivavtal AKTA
Skicka ansökan till

Finströms kommun, Skolvägen 2, 22410 Godby eller kommungarden@finstrom.ax

Kontakta

Niclas Hage, 018 431 570, niclas.hage@kallbo.ax