Assistens inom barnomsorg

Finströms kommun söker en tillfällig assistent på heltid under tiden 5.1-31.5.2023 med placering vid Emkarby daghem.

En prövotid om två månader tillämpas.

Vi värderar personliga egenskaper och lämplighet för arbetsuppgifterna.

Tillsätts under förutsättningen att kommunfullmäktige beviljar medel.

Behörighetskrav enligt landskapsförordning (2020:99) om barnomsorg och grundskola. Behörig som assistent i barnomsorgen är den som har avlagt en lämplig gymnasieexamen. Före tillträde ska straffregisterutdrag uppvisas.

Lön: Uppgiftsrelaterad lön enligt lönesättningspunkt 05VKA070, 2296,82 euro.

Fakta om tjänsten
Sista ansökningsdag
7.12.2022 kl. 15:00
Arbetet börjar6 januari
Arbetets varaktighet31.05.2023
Arbetstid38,25 h / v
Skicka ansökan till

Finströms kommun, Skolvägen 2, 22410 Godby eller kommungarden@finstrom.ax

Kontakta

Ann Grunér-Jansson, 018 431 533, ann.gruner.jansson@finstrom.ax