Utlandsregistrerad bil

Vilka regler som gäller för dig som kör med utlandsregistrerad bil på Åland beror på varför du besöker Finland med ditt fordon.

Flytta fordonet till Åland

Om du planerar att bosätta dig permanent på Åland behöver du besiktiga, registrera och betala skatt för ditt fordon i Finland.

Mer information om införsel av fordon samt körkort och annat som är bra att veta för dig som flyttar till Åland hittar du på dessa länkar:

För registrering på Åland gäller särskilda regler som du kan läsa mer om på Norden.org -> Fordon till Åland

Information om körkort hittar du på Norden.org ->Körkort på Åland

Tillfällig användning av fordon i Finland

Du får använda ett fordon som är registerat i ett annat nordiskt land som ett så kallat turistfordon om du:

  • är medborgare i ett annat nordiskt land
  • vistas mindre än 12 månader i Finland.

Obs! Tillståndet gäller under en period på högst sex månader, men du kan ansöka om förlängning av tidsfristen.

Mer information om tillfällig skattefri användning för dig som är stadigvarande bosatt utomlands får du hos Skatteförvaltningen och Skatt.fi

Undantag

Det finns situationer där du som bor permanent i Finland har rätt att tillfälligt använda ett utlandsregistrerat fordon utan att betala skatt. Mer information får du hos Skatteförvaltningen:
Läs mer om tillfällig skattefri användningen hos Skatt.fi

Vid semesterresor och i andra situationer när du tillfälligt använder fordonet på Åland behövs heller ingen registrering. Du behöver heller inte inte betala någon skatt om du uppfyller vissa villkor.

Källa: Norden.org