Administratörer

Mariehamns stad lediganslår 2 tjänster som ADMINISTRATÖR.

1. En ADMINISTRATÖR tillsvidare från 01.03 2019 eller enligt överenskommelse.

Vi söker dig som vill vara med och utveckla stadens sociala sektor. Du arbetar för hela förvaltningen och bistår samtliga avdelningar. En stor uppgiftshelhet är handläggning, beviljande och utbetalning av hemvårdsstöd. Du beräknar, fastställer och fakturerar även barnomsorgsavgifter. Till arbetsuppgifterna hör kundkontakt, statistik, information, post, ekonomihantering, arkivering och övriga sedvanliga administratörsuppgifter.

Du bör vara systematisk och noggrann, kunna arbeta självständigt och ha god förmåga att handha kund- och klientkontakter. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet att arbeta med hemvårdsstöd.

Anställningen är i tjänsteavtalsförhållande.

Behörighetskrav: Merkantil utbildning eller annan lämplig examen på minst gymnasialstadiet krävs för tjänsten.

2: En ADMINISTRATÖR tf. från 01.03 2019 - 31.12 2019

Vi söker dig som vill vara med och utveckla stadens sociala sektor. Du arbetar för hela förvaltningen och bistår samtliga avdelningar. En stor uppgiftshelhet är utredning, beslut och fakturering av avgifter inom hemtjänsten och matservice. Till arbetsuppgifterna hör kundkontakt, information, post, ekonomihantering, arkivering och övriga sedvanliga administratörsuppgifter.

Du bör vara systematisk och noggrann, kunna arbeta självständigt och ha god förmåga att handha kund- och klientkontakter.

Behörighetskrav: Merkantil utbildning eller annan lämplig examen på minst gymnasialstadiet krävs för tjänsten.

Anställningen är i tjänsteravtalsförhållande.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
se respektive tjänst
Arbetets varaktighet
se respektive tjänst
Skicka ansökan till

Tjänst 1: Ansökan med CV, skall vara barnomsorgen i Mariehamn tillhanda, helst per epost till pamela.sjodahl@mariehamn.ax
Adress: Socialförvaltningen, PB 207, 22101 Mariehamn
Tjänst 2: Ansökan med CV, skall vara äldreomsorgen i Mariehamn tillhanda, helst per epost till pernilla.karlsson@mariehamn.ax
Adress: Äldreomsorgen, PB 207, 22101 Mariehamn

Sista ansökningsdag
24.01.2019 - 15:00
Kontakta
Tjänst 1: För mer information kontakta barnomsorgschef Pamela Sjödahl, (018) 531 763 Tjänst 2: För mer information kontakta vik. Äldreomsorgschef Pernilla Karlsson, (018) 531736
Mariehamns Stad, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax