Barnträdgårdslärare

Lemlands kommun söker till barnomsorgen en BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE.

Behörighetskrav: Avslutad utbildning vid högskola som motsvarar minst tre års heltidsstudier med lämplig pedagogisk inriktning.

Lön enligt avtal.

Innan tillträde måste straffregisterutdrag uppvisas.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.02.2019
Arbetets varaktighet
tillsvidare
Skicka ansökan till

Ansökningar med CV kan sändas per e-post till marlene.lundberg@lemland.ax
eller per vanlig post till:
Socialkansliet
Kommunrundan 7
22 610 Lemland
Vänligen notera att tjänsten kan tillsättas under ansökningstiden.

Sista ansökningsdag
18.01.2019 - 15:00
Kontakta
Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av barnomsorgsledare Camilla Pada, (018) 349 445
Lemlands Kommun, Kommunrundan 7, 22610 LEMLAND

Site by Strax