Speciallärare i barnomsorg | Åland living

Speciallärare i barnomsorg

Vi söker en ambulerande speciallärare inom barnomsorgen.

VÅR VERKSAMHET

Vår välutbildade och kompetenta personal bedriver utvecklande daghemsverksamhet innefattande omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1-6 år. I varje barngrupp finns det 11-21 barn beroende på barnens ålder. Vi har även gruppfamiljedaghem för mindre barn med 8 barn i varje grupp. Personaltätheten på våra daghem är god och trivseln hög.

Vi tror på det kompetenta barnet och är noga med att alla barn ska känna sig sedda och bekräftade för de unika individer de är. Leken är en viktig nyckel till barnets kunskap. Förutom den fria leken - både inom- och utomhus - är natur och miljö, gymnastik och rörelse, liksom sagor, sång, musik och andra kulturaktiviteter viktiga ingredienser i verksamheten.

ARBETSUPPGIFTER

Som speciallärare i barnomsorgen har du varierande arbetsuppgifter:

- Utreda, i samarbete med sakkunniga, behovet av specialpedagogiskt stöd för barn inom stadens barnomsorg

- Erbjuda specialpedagogiskt stöd till de barn som behöver det, indirekt genom pedagogisk handledning till personalen eller

direkt genom träning av färdigheter barnen är i behov av

- Delta i nätverksmöten och utvecklingssamtal kring barn i behov av specialpedagogiskt stöd

- Göra bedömning och tillhandahålla skriftligt underlag för assistentbehov och språkstöd

- Förbereda underlag och beslut om specialpedagogiskt stöd för enskilda barn

DIN PROFIL

Vi söker dig som vill bidra till att barnen får goda uppväxtvillkor i en trygg och stimulerande miljö. Du är engagerad och har ett respektfullt och professionellt förhållningssätt både till barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är även intresserad av ditt eget lärande och har en vilja att utvecklas tillsammans i ett arbetslag. Naturligtvis vill du även vara med och utveckla stadens barnomsorg.

Vi tror att du som söker känner igen dig i följande:

- Tror på det kompetenta, unika barnet och att lärande sker i en miljö som är rolig, trygg och lärorik

- Ser möjligheter i vardagen och sprider arbetsglädje i såväl det lilla som i det stora sammanhanget

- Har förmåga att dela med dig av dina erfarenheter liksom ta till dig och lära av andras

Behörighetskrav för speciallärare i barnomsorg enligt landskapsförordning om barnomsorg och grundskola 2020:99. Behörig som speciallärare i barnomsorg är den som vid ett universitet eller en därmed jämförbar högskola har avlagt en examen med pedagogisk inriktning avsedd för barnomsorg som omfattar minst 210 akademiska poäng eller en motsvarande äldre examen samt en studiehelhet om minst 60 akademiska poäng i specialpedagogik, som ingår i examen eller har avlagts utöver examen.

VILLKOR

Vi kan erbjuda en tillsvidareanställning som speciallärare i barnomsorgen med inledande prövotid om 6 månader. Start 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Tjänstgöringsgrad: heltid, 38,25 timmar/vecka.

Lön enligt avtal.

Platsen tillsätts under förutsättning att budgetmedel för ändamålet beviljas.

ANSÖKAN

Vi ber dig söka platsen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra platser inom Mariehamns stad. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.

Varmt välkommen med din ansökan!

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
1.1.2022 eller enligt överenskommelse
Lön
Enligt avtal
Sista ansökningsdag
28.10.2021 - 15:00
Kontakta

Pamela Sjödahl, biträdande bildningschef,
Tel. 018 531 763
Epost: pamela.sjodahl@mariehamn.ax

Mariehamns stad, Elverksgatan 1, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax