Fältare | Åland living

Fältare

Kommunernas socialtjänst k. f. lediganslår följande arbetsavtalsförhållande

FÄLTARE

En ordinarie anställning som FÄLTARE 100 % i allmän arbetstid (38,25 h/v), kvälls- och helgarbete kan ingå, med nuvarande placering inom Tidigt stöd. Arbetet inleds enligt överenskommelse.

Du kommer att ingå i ett team inom KST:s verksamhetsområde Tidigt stöd för barn och familj som består av områdeschef, ledande socialarbetare, socialarbetare, socialhandledare, familjehandledare och barnatillsyningsmän.

Fältarna arbetar med uppsökande verksamhet bland åländska ungdomar i åldern 13-17 år. Arbetet utgår från ett förebyggande perspektiv i form av individuella ungdomskontakter, gruppmöten, genom att vara verksam i ungdomarnas olika miljöer samt genom specifika insatser. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp bestående av fyra personer.

Vi söker Dig som är genuint intresserad av ungdomsfrågor och att arbeta med risk- och skyddsfaktorer, psykisk och fysisk hälsa samt socialt nedbrytande beteende. Du är utåtriktad, gillar utmaningar och har lätt för att knyta kontakter. Arbetet ställer krav på att du är flexibel och lösningsfokuserad samt arbetar bra i grupp. Du uttrycker en professionell och positiv attityd till ditt arbete och handlar i enlighet med fattade beslut. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Tidigare erfarenhet av uppsökande arbete med ungdomar och gruppverksamhet är meriterande. Körkort är ett krav och bör framgå i ansökan. Straffregisterutdrag uppvisas innan anställning.

Behörighetskrav:

Högskoleexamen eller yrkesexamen på minst institutionsnivå, med lämplig inriktning.

Prövotid om 6 månader tillämpas inom Kommunernas socialtjänst k.f.

Uppgiftsrelaterad lön: 2676,36 €, eventuella erfarenhetstillägg tillkommer.

Kommunernas socialtjänst k.f. har hand om all kommunal socialvård, förutom barnomsorg och äldreomsorg. Förbundet ska främja invånarnas hälsa och välfärd samt sträva efter en likvärdig service i alla kommuner. Organisationen har ca 250 anställda och är indelad i verksamhetsområdena; tidigt stöd för barn och familj; barnskydd; vuxensocialarbete; funktionsservice och sysselsättning samt organisationsstöd.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
ordinarie
Lön
2676,36 €
Skicka ansökan till

rekrytering@kst.ax eller Kommunernas socialtjänst k.f., Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn

Sista ansökningsdag
02.08.2021 - 15:00
Kontakta

Vik. ledande fältare Annika Humell, (018) 532815 eller områdeschef Susann Peltonen, (018) 532818

Kommunernas socialtjänst k.f., , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax