Jurist vid Ålands Landskapsregering | Åland living

Jurist vid Ålands Landskapsregering

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie som jurist vid enheten för rättsliga och internationella frågor vid regeringskansliet.

Enheten för rättsliga och internationella frågor

Enheten utgör en juridisk stabsfunktion för landskapsförvaltningen och enhetens ansvarsområde omfattar bland annat rådgivning till förvaltningen i juridiska frågor samt ärenden som rör förvaltningsrätt, EU-ärenden och internationella avtal. Enheten handlägger ärenden som gäller Ålands självstyrelse, demilitariseringen och neutraliseringen, internationella avtal, EU-domstolsärenden och andra rättsliga processer samt statligt stöd.

Arbetet på enheten bygger på samarbete där arbetsuppgifter fördelas beroende på uppdragets art men även utifrån medarbetarnas kompetens och färdigheter. Personligt ansvar för det egna arbetet är en självklarhet men det förutsätts även att man tar ansvar för gruppens arbete i stort samt att man är flexibel eftersom man regelbundet även tar hand om varandras arbetsuppgifter.

Arbetet ger möjlighet till personlig utveckling och ett ständigt lärande.

Arbetet som jurist

Det ankommer på juristen att bland annat

- handha tillsynen rörande penningtvätt i fråga om fastighetsmäklare

- handha tillsyn av fastighetsmäklare

- vara sekreterare i konsumenttvistenämnden tillsammans med en annan tjänsteman vid enheten

- handlägga ärenden rörande jordförvärv och näringsrätt

- juridisk rådgivning till förvaltningen

- bistå förvaltningen med juridisk rådgivning i EU- rättsliga ärenden och implementeringen av direktiv

- handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till verksamhetsområdet

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier.

Meriterande

-tidigare erfarenheter av förvaltningsuppgifter

-god kännedom om det åländska samhället och självstyrelsen

-serviceinriktad, flexibel och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper eftersom samverkan är grunden för arbetet på rättsliga och internationella enheten

-stor vikt läggs vid personliga egenskaper

Arbetstid

Kansliarbetstid, heltidsarbete. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Lön från 3725,29 euro samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro per månad.

Mer information om arbetet som handläggare

Närmare information om tjänsten lämnas av rättschef Michaela Slotte eller jurist Camilla Hägglund-Palmqvist.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Lön
från 3725,29 euro
Skicka ansökan till

Ansökningshandlingarna med CV skall vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 30 juni 2021 kl. 15.00 lokal tid.

Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN

Sista ansökningsdag
30.06.2021 - 15:00
Kontakta

Rättschef Michaela Slotte, växel 018-25000, michaela.slotte@regeringen.ax
Jurist Camilla Hägglund-Palmqvist, växel 018-25000, camilla.hagglund.palmqvist@regeringen.ax

Ålands Landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax