Daghemsföreståndare | Åland living

Daghemsföreståndare

Vi söker en vikarierande daghemsföreståndare, med aktuell placering på Gullvivan, under perioden 08.05.2021-15.03.2022. Vikariatet rör ordinarie personals moderskapsledighet och kan förlängas. Arbetsfördelningen kommer att vara fördelad administrativt och i barngrupp.

VÅR VERKSAMHET PÅ GULLVIVAN

Gullvivan består av två avdelningar, där den utvecklande verksamheten innefattar omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1-6 år.

Leken är en viktig nyckel till barnets kunskap. Förutom leken är natur och miljö, gymnastik och rörelse, liksom sagor, sång, musik och andra kulturaktiviteter viktiga ingredienser i vår verksamheten. Vi tror på det kompetenta barnet och alla barn ska känna sig sedda och bekräftade för de unika individer de är.

DIN PROFIL

Du är engagerad och har ett respektfullt och professionellt förhållningssätt både till barn, vårdnadshavare och kollegor.

Naturligtvis vill du även vara med och utveckla vår barnomsorg.

Vi tror att du som söker känner igen dig i följande:

Du har erfarenhet av administrativt arbete, budget- och personalansvar.

Du vill leda och utveckla verksamheten, i nära samverkan med barnomsorgsledaren och daghemsföreståndarna på kommunens övriga daghem.

Du ser möjligheter och sprider arbetsglädje bland vuxna och barn.

Du har förmåga att dela med dig av dina erfarenheter liksom ta till dig och lära av andras.

BEHÖRIGHETSKRAV

För dig som vikarierande daghemsföreståndare vill vi att du har avslutad utbildning vid universitet/högskola som motsvarar minst tre års heltidsstudier med lämplig pedagogisk inriktning. Meriterande med erfarenhet av personalledning.

Före tillträde krävs uppvisande av utdrag ur straffregistret i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn. Prövotid tillämpas.

ANSÖKAN

Vi ber dig söka platsen genom att skicka in din ansökan via mail, för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du skriver din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. I ansökan vill vi att du har med följande: kortfattat personligt brev, CV och kopia på din lärarexamen.

REKRYTERINGSPROCESSEN

Vi ger alla sökande samma chans att visa upp sin kompetens och potential när de söker jobb via oss. Lemlands kommun rekryterar fördomsfritt och objektivt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
08.05.2021
Arbetets varaktighet
15.03.2022
Lön
enligt kollektivavtal
Skicka ansökan till
Sista ansökningsdag
08.03.2021 - 12:00
Kontakta

Per Leino, (018) 349 445, per.leino@lemland.ax

Lemlands Kommun, Kommunrundan 7, 22610 LEMLAND

Site by Strax