Specialist inom obstetrik och gynekologi | Åland living

Specialist inom obstetrik och gynekologi

Åland är ett svenskspråkigt självstyrt landskap i Finland med egen lagstiftning inom bl.a. hälsovårdens område. Åland har ca 31000 invånare och är ett naturskönt örike med rika rekreationsmöjligheter bara fyra till sex timmars resväg från Stockholm och Åbo (30 min med flyg). Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland och erbjuder allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Ålands hälso- och sjukvård söker en

SPECIALIST INOM OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI

Inom kvinnosjukvården vid ÅHS centralsjukhus i Mariehamn bedrivs verksamhet dygnet runt med förlossning, BB och gynekologi. Jourverksamhet sker från hemmet. Vid kliniken finns fyra gynekologtjänster.

Inom gynekologin utförs idag de flesta benigna gynekologiska operationer. Inom obstetriken har vi hand om riskgraviditeter och förlossningspatienter förlöses från graviditetsvecka 34. Samarbete sker med universitetssjukhuset i Åbo och Uppsala akademiska sjukhus. Vi har cirka 270 förlossningar per år.

Lön och jourersättning enligt avtal och arbetstiden är 38,25 timmar per vecka. Inom ÅHS tillämpas generellt 6 månaders provanställning

ÅHS hjälper vid behov till med att ordna bostad.

För mera information om Ålands hälso- och sjukvård se www.ahs.ax. För information om Åland och om att flytta till Åland se aland.ax och alandliving.ax.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Skicka ansökan till

Ålands hälso- och sjukvård/BB-gynekologikliniken

Annika Kahnberg

Pb 1055

AX-22 111 Mariehamn

eller per e-post annika.kahnberg@ahs.ax

Sista ansökningsdag
31.03.2021 - 16:00
Kontakta

klinikchef Annika Kahnberg, +358 (0) 18 5355 (växel), annika.kahnberg@ahs.ax

Ålands hälso- och sjukvård, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax