Naturvårdsintendent | Åland living

Naturvårdsintendent

Naturvårdsintendent vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som naturvårdsintendent vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå med tillträde enligt överenskommelse.

Om arbetet som naturvårdsintendent

Till arbetsuppgifterna hör bland annat att:

- handha planerings-, lednings- och utvecklingsfrågor avseende art- och biotopskyddet i landskapet

- handlägga ärenden inom ansvarsområdet

- bevaka och handlägga EU-ärenden samt sköta EU-rapportering inom ansvarsområdet

- initiera och ta fram underlag för ny lagstiftning inom ansvarsområdet

- avge sakkunnigutlåtanden inom ansvarsområdet

- handha andra av förman anvisade arbetsuppgifter

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är avlagd examen på högskolenivå med lämplig inriktning.

Meriterande kompetenser

Förtrogenhet med förvaltningsuppgifter samt goda kunskaper i t.ex. ekologi, populationsbiologi eller naturvårdsbiologi är meriterande.

Tillträde

Tillträde snarast enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Lön betalas enligt löneklass A25.

Mer information om arbetet

Närmare information om tjänsten lämnar avdelningschef Bengt Michelsson.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax och http://www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Social- och miljöavdelningen och miljöbyrån

Social- och miljöavdelningens verksamhetsområde är välbefinnandet hos människor, djur och miljö.

Avdelningen har till uppgift att utveckla lagstiftningen, planera, samordna, följa upp utvecklingen inom verksamhetsområdet och utöva viss tillsyn över social-, hälso- och sjukvården samt miljöhälsovården och miljövården, så att den är kvalitativt och kvantitativt ändamålsenlig med beaktande av de aktuella förhållandena och gällande bestämmelser.

Miljöbyrån handlägger ärenden som gäller miljömedvetenhet, miljöskydd, biologisk mångfald, minimerad klimatpåverkan, avfall, hälsosam livsmiljö för människor, djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet samt ärenden som gäller vattenvård. Förutom byråchefen tjänstgör åtta tjänstemän vid byrån.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
omgående enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
tillsvidare
Lön
löneklass A25
Skicka ansökan till

Ansökan sänder du till: registrator@regeringen.ax

eller

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN

Sista ansökningsdag
10.03.2021 - 16:15
Kontakta

Avdelningschef Bengt Michelsson, +358 (0)18 25 000, bengt.michelsson@regeringen.ax

Ålands Landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax