Överkonstapel | Åland living

Överkonstapel

Ålands polismyndighet lediganslår en ordinarie tjänst som överkonstapel.

Om tjänsten:

- tjänsten tillsätts 1.1.2021 eller enligt överenskommelse

- prövotid kan komma att tillämpas

- normal säkerhetsutredning kan med sökandens samtycke utföras

(Säkerhetsutredningslag 2014/726)

Till arbetsuppgifterna hör för närvarande:

- uppgifter som ankommer på fältchef enligt arbetsordning

- att ansvara för att de uppgifter som ankommer på gruppen blir effektivt och ändamålsenligt utfärda

- att ansvara för genomförandet av summarisk förundersökning som ankommer på gruppen

- att övervaka, planera och utföra förebyggande verksamhet och övervakning i enlighet med gruppens målsättningar

- att verka som personaladministrativ förman för gruppen

- utföra av förman givna andra uppgifter

Behörighetskrav

- polisunderbefälsexamen eller annan motsvarande utbildning

- finskt medborgarskap

Vi förväntar oss att du:

- har god ledarskaps- och samarbetsförmåga

- har förmåga att arbeta under ställvis pressade förhållanden

- är aktiv, initiativtagande och utvecklingsinriktad

- är öppen och ärlig

Vi värdesätter:

- tidigare erfarenhet av ledning av operativ fältverksamhet

- fältcheflicens

Vi erbjuder:

- varierande arbetsuppgifter i en god arbetsmiljö

- lön för närvarande 2849,92/ mån (exkl. allmänt lönetillägg, och eventuella uppgifts- eller ålderstillägg)

- ersättningar som tillkommer för obekväm arbetstid

- till tjänstemän vid Ålands landskapsregering betalas för närvarande ett allmänt lönetillägg om 121,24 €/månad

Närmare information om tjänsten får du från kommissarie Henrik Hagelberg, enhetschef för övervaknings- och utryckningsverksamheten.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.01.2021 eller enligt överenskommelse
Lön
2849,92/ mån
Skicka ansökan till

Ansökan jämte sedvanliga handlingar riktas per post till

Ålands polismyndighet

PB 73

22101 Mariehamn

eller per e-post till registratur.aland@polisen.ax

Sista ansökningsdag
04.12.2020 - 16:00
Kontakta

Kommissarie Henrik Hagelberg, enhetschef för övervaknings- och utryckningsverksamheten, telefon 018-527 100

Ålands polismyndighet, Elverksgatan 5, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax