Business Systems Controller | Åland living

Business Systems Controller

The Optinova Group is one of the leading global suppliers of advanced tubing solutions for the global medical device industry, as well as fluoropolymer tubing for challenging industrial applications. Combining knowledge in extrusion with passion and fun has always been the company's foundation and will continue to be so also in the future. We are now growing our group financial competence, to the next level, with the purpose of improving quality of everyday life around the world.

Till vårt koncernkontor i Mariehamn söker vi nu en Business Systems Controller

Inom Optinovakoncernen jobbar vi ständigt med att utveckla våra system och processer, och inom Group Finance satsar vi nu på att öka självständigheten och användningen av vårt rapport-, analys- och planeringsverktyg Anaplan.

Som Business Systems Controller ansvarar du för hela vår Anaplan-installation. Du kommer att sätta på plats ett Anaplan Center of Excellence, där du leder implementationsprojekt med agila arbetssätt, prioriterar vår backlogg och svarar på organisationens behov av transformering och konsolidering av data till insikter i linje med behoven från våra processägare för Financial (Legal & Operational) och Sales & Operations. Du säkerställer att vår installation är i linje med Anaplan Best practices och certifierar dig till Anaplan Model builder.

Anaplan är också en av anledningarna till vår framgångsrika Agila management process inom koncernen och som Business Systems Controller är det ditt ansvar att fortsätta stötta organisationen med system- och processtöd inom rullande planering och prognostisering (QRP och QRF).

Initialt kommer du som Business Systems Controller också att agera processägare i Anaplan för Financial (Operational) - som även inkluderar presentation av insikter och analys för ledning.

För att lyckas i tjänsten som Business Systems Controller behöver du ha förmåga att förstå verksamhetens behov av planering och rapportering och kunna systematisera dessa i Anaplan. Du bör ha erfarenhet av Anaplan eller flerårig erfarenhet från andra motsvarande planerings- eller BI-system eller stark och lång erfarenhet av att ha jobbat med avancerade Excelblad. Du bör också ha erfarenhet av att ha implementerat system och projektleda systemprojekt, gärna med agilt arbetssätt. Vi vill också att du har utbildning på högskolenivå inom ekonomi, finans, system, IT eller motsvarande.

Då engelska är vårt koncernspråk och du kommer att jobba globalt med hela koncernen, är det viktigt att du pratar och skriver engelska obehindrat.

Som person är du ansvarstagande, driftig, noggrann och analytisk och trivs med att planera din egen tid. Du trivs bra att jobba självständigt, men har lätt att ta kontakt med både kollegor och externa kontakter.

Tjänsten är en heltidstjänst och gäller tillsvidare. Placeringsort är Mariehamn, men kan innefatta resor till både lokala och utländska kontor. Som Business Systems Controller rapporterar du till koncernens CFO, i Mariehamn.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

To our Head office in Mariehamn we are now looking for a Business Systems Controller

Within the Optinova Group we are continuously improving our systems and processes and at Group Finance we are now working on increasing our independence and the usage of our planning, reporting and analysis system Anaplan.

As a Business Systems Controller you are responsible for our entire Anaplan installation. You will put in place an Anaplan Center of Excellence, where you will lead implementation projects in an agile way, prioritize our backlog and answer to the reporting and data transformation and consolidation needs of the organization presented to you by our Anaplan process owners for Financial (Legal & Operational) and Sales & Operations. You will make sure that our installation is in line with the Anaplan Best practices and train yourself to be an Anaplan Model builder.

Anaplan is one of the reasons for our group wide Agile management process being a success and as a Business Systems Controller it's your responsibility to support the organization with system and process support within rolling planning and forecasting (QRP and QRF).

Initially you will also act process owner in Anaplan for the Financial (Operational) part, which also includes analysis and presenting insights of both actuals and forecast to Group management.

To be successful as a Business Systems Controller you need the ability to understand the needs of planning and reporting of the business and be able to systemize it in Anaplan. You have experience from Anaplan or 2+ years' experience from other corresponding planning or BI-systems or a strong and long experience in advanced Excel. You also have experience from implementing systems and project management of system related projects, preferably with an agile working method. We expect you to have at least a bachelor's degree in business, finance, systems, IT or relevant field.

We expect you to take responsibility, be thorough and work with an energetic and analytical mindset. You should efficiently plan your own time and enjoy working independently as well as easily and proactively connect with your stakeholders.

The position is a full-time employment and stationed in Mariehamn but including both global and local travels. As a Business Systems Controller you will be reporting to the Group CFO stationed in Mariehamn.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse / as agreed
Skicka ansökan till

Ansök här: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?b94c0920 med ditt CV och personliga brev inklusive ditt löneanspråk.

Apply here: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?b94c0920 and attach your CV and personal letter, including salary level before October 26th, 2020.

Sista ansökningsdag
26.10.2020
Kontakta

Daniela Forsgård, CFO, + 358 (0)18-329381, daniela.forsgard@optinova.com

Optinova Holding Ab, Torggatan 6, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax