Business Analyst | Åland living

Business Analyst

The Optinova Group is one of the leading global suppliers of advanced tubing solutions for the global medical device industry, as well as fluoropolymer tubing for challenging industrial applications. Combining knowledge in extrusion with passion and fun has always been the company's foundation and will continue to be so also in the future. We are now growing our group financial competence, to the next level, with the purpose of improving quality of everyday life around the world.

Till vårt koncernkontor i Mariehamn söker vi nu en Business Analyst

Vi omorganiserar inom Optinovakoncernen och behöver stärka vår Group Finance avdelning med en Business Analyst.

Som Business Analyst ansvarar du för Business Analysis området för hela Optinovakoncernen och du förväntas driva utvecklingen av området tillsammans med dina kollegor inom Group Finance och vårt Operations Excellence Team. Du förväntas presentera en långsiktig plan för hur Optinova ska utvecklas inom Business Analysis området och du kommer att ansvara för att strategiskt analysera både interna och externa faktorer på kort och lång sikt som underlag till ledningens strategiska beslut.

Du ansvarar för konsolidering, rapportering, analys och presentation av insikter för både utfallsdata och prognos inom Sales & Operationsområdet, och du kommer att agera processägare i vårt koncernöverskridande planerings-och rapportsystem Anaplan för just detta område. Som processägare i Anaplan kommer du att jobba i nära samarbete med vår Business Systems Controller, och du kommer att supporta våra Anaplan användare inom ditt område samt presentera djupare ad-hoc analyser inom specifika områden.

Initialt kommer du som Business Analyst också att agera processägare i Anaplan för Financial (Operational) - som även inkluderar presentation av finansiella insikter och analys för ledning.

För att lyckas i rollen som Business Analyst behöver du ha sinne för affärer och en förmåga att snabbt förstå nya affärsprocesser. Du behöver ha en stark analytisk förmåga och en förmåga och intresse att visualisera data i lättförståeliga rapporter som ger insikter för läsaren. Du förväntas kunna paketera och presentera dina insikter och rekommendationer baserat på relevant data för ledning. Du behöver ha minst utbildning på högskolenivå inom ekonomi, finans eller motsvarande område, samt minst 5-års erfarenhet från Business Analysis området där erfarenhet från och intresse för tillverkning är meriterande.

Som person är du ansvarstagande, driftig, noggrann och analytisk och trivs med att planera din egen tid. Du är bra på att kommunicera och är stark inom process, planering och dokumentation. Du är en team-player och hugger i där det behövs.

Tjänsten är en heltidstjänst och gäller tillsvidare. Placeringsort är Mariehamn, men kan innefatta resor till både lokala och utländska kontor. Som Business Analyst rapporterar du till koncernens CFO, i Mariehamn.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

To our Head office in Mariehamn we are now looking for a Business Analyst

We are reorganizing within Optinova Group and are strengthening our Group Finance team with a Business Analyst.

As a Business Analyst you will be the owner of the Business Analysis area of Optinova Group and drive the development within the area in close cooperation with your colleagues in Group Finance and the Operations Excellence team. You will be expected to present a long-term plan showing the steps for how Optinova can take the Business Analysis to the next levels. You will be responsible for strategically analyze both internal and external factors on short-term and long-term horizon that will make relevant basis for decisions for management teams.

You will be responsible for the Sales & Operations consolidation, reporting, analysis, and insights, of both actuals and forecasts, and you will be process owner and stakeholder for the same in Anaplan (our group wide planning and reporting system) working closely together with our Business Systems Controller. You will guide the Anaplan users through their numbers and present deeper ad-hoc analyses within specific areas of interest.

Initially you will also act process owner in Anaplan for the Financial (Operational) part, which also includes analysis and presenting financial insights of both actuals and forecast to Group management.

To be successful as a Business Analyst you need to have a strong business mindset and an ability and interest to quickly understand new business processes. You need to have strong analytical skills and ability to interpret and visualize data into easily accessible reports and insights for stakeholders. You are expected to package and present your findings, insights and recommended actions based on data to the relevant audience. We expect you to have at least a bachelor's degree in business or related field and 5+ relevant working experience within the Business Analysis area where experience from and interest in manufacturing is seen as a plus.

We expect you to take responsibility, be thorough and work with an energetic and analytical mindset. You have strong communication skills as well as strong process, planning and documentation skills. You are a team-player and do not mind digging in where needed.

The position is a full-time employment and stationed in Mariehamn but including both global and local travels. As a Business Analyst you will be reporting to the Group CFO stationed in Mariehamn.

Please direct any questions to Daniela Forsgård, CFO, tel.+ 358 (0)18-329381 or e-mail: daniela.forsgard@optinova.com

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse / as agreed
Skicka ansökan till

Ansök här: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?b2fc611b med ditt CV och personliga brev inklusive ditt löneanspråk.

Apply here: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?b2fc611b and attach your CV and personal letter, including salary level before October 26th, 2020.

Sista ansökningsdag
26.10.2020
Kontakta

Daniela Forsgård, CFO, + 358 (0)18-329381, daniela.forsgard@optinova.com

Optinova Holding Ab, Torggatan 6, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax