Lärare, träningsundervisningen | Åland living

Lärare, träningsundervisningen

Engagerad lärare för stödundervisning i svenska 20 timmar/vecka i träningsundervisningen.

Lärare med fokus på språkutvecklande arbete för elev med annat modersmål.

I träningsundervisningen arbetar en glad och engagerad grupp speciallärare och assistenter, tillsammans med elever i åldrarna 6-17 år. Hos oss är personaltätheten hög och flexibiliteten i personalgruppen viktig.

Skoldagen börjar klockan 9:00 på morgnarna och eleverna är i skolan till allt mellan 12 och 15 på dagarna. Vi arbetar mycket med kommunikation i form av bildstöd, tecken som stöd, skrivning, läsning och läsförståelse, samt med matematik, skapande i olika former och med vardagliga aktiviteter som låter eleverna träna på sådant de behöver för att lära sig att bli mer självständiga.

Nu erbjuder vi ett spännande uppdrag som lärare till förberedande undervisning med fokus på språk pch språkutveckling för en enskild elev med annat modersmål än svenska. Fokus ligger på att eleven ska få möjlighet att lära sig det svenska språket - att skriva, läsa och förstå det den läser, så att den så småningom ska kunna följa med i undervisningen tillsammans med resten av sin klass. Vi ser att fokus bör ligga på att arbeta språkutvecklande på ett roligt, lekande och lustfyllt sätt. Arbetet med eleven kommer i huvudsak att ske enskilt, men det finns goda möjligheter att diskutera lektionsupplägg och idéer för undervisningen med övriga kollegor.

Vi ser gärna att du som söker är behörig speciallärare alternativt lärare eller barnträdgårdslärare, och har erfarenhet av att arbeta med språk och språkutveckling. Eftersom skoldagen ofta behöver anpassas efter elevernas mående och specifika förutsättningar för dagen behöver den som söker vara flexibel och kunna anpassa sin undervisning efter elevens dagsform.

Tror du att du är den vi söker, och har frågor du vill ha svar på innan du skickar in din ansökan? I så fall är du välkommen att kontakta Träningsundervisningens ledande lärare Elin Grönqvist.

Vi ser fram emot att ta emot din ansökan!

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Skicka ansökan till
Sista ansökningsdag
25.09.2020
Kontakta

Ledande lärare Elin Grönqvist, 018 328 725, 0457 345 87 11, elin.gronqvist@sahd.ax

Södra Ålands Högstadiedistrikt, Skolvägen 5, 22150 JOMALA

Site by Strax