Lantbruksinspektör | Åland living

Lantbruksinspektör

Lantbruksinspektör vid näringsavdelningen, jordbruksbyrån

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst vid jordbruksbyrån som lantbruksinspektör.

Näringsavdelningen, jordbruksbyrån

Jordbruksbyrån tillhör landskapsregeringens näringsavdelning. Jordbruksbyrån ansvarar för genomförande av den del av jordbrukspolitiken som tillhör landskapets ansvar enligt självstyrelselagen. Det innebär att jordbruksbyrån ansvarar för genomförandet av strukturpolitiken inom den gemensamma jordbrukspolitiken medan riksmyndigheterna ansvarar för inkomstpolitiken. I praktiken innebär det att du kan vända dig till jordbruksbyrån om du har frågor om landsbygdsutvecklingsprogrammet, ekologisk produktion, växtskyddsfrågor, import av växter till Åland, fodermedel, gödselmedel, utsäde och stöd för avbytarservice.

Vi ser också till att det finns kvalitativ rådgivningsverksamhet till lantbruket på Åland genom avtal med privata aktörer.

Arbetet som lantbruksinspektör

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för lantbruksinspektören är:

- Administrera och organisera det ekologiska kontrollsystemet på Åland

- Upprätthålla systemet med regelverksuppdatering, uppföljning men också konkret certifieringsarbete hos kunderna som valt att ansluta sig till kontrollregistret

- Ansvarar för myndighetsuppgifter som ankommer på jordbruksbyrån gällande gödselmedel-, fodermedel och utsädeslagstiftningen

- Delta i arbetet kring livsmedelsförsörjningsberedskapen på Åland.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är utbildning efter gymnasialstadienivå med lämplig inriktning.

Meriterande är god kännedom om lantbruk och kunskap om livsmedelsproduktionssystemet, erfarenhet av myndighetsarbete och regeltillämpning, erfarenhet av certifieringsarbete och erfarenhet av kommunikation till enskilda och grupp i både tal och skrift. Sökanden måste ha körkort.

Lön

I lönen tillkommer ett allmänt lönetillägg 121,24 € per månad

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering: http://www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Närmare upplysningar ger byråchef Sölve Högman.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Lön
2.770,55 € - 3.538,28 €/mån
Skicka ansökan till

Ansökan sänder du till Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN eller registrator@regeringen.ax

Sista ansökningsdag
30.09.2020 - 16:15
Kontakta

Byråchef Sölve Högman, +358 18 25 275, solve.hogman@regeringen.ax

Ålands Landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax