Verksamhetsstrateg | Åland living

Verksamhetsstrateg

Åland är ett svenskspråkigt självstyrt landskap i Finland med egen lagstiftning inom bl.a. hälsovårdens område. Åland har drygt 29 000 invånare. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland och erbjuder allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Ålands hälso- och sjukvård söker en verksamhetsstrateg!

ÅHS är inne i en förändringsprocess. Vi behöver ständigt anpassa oss efter den snabba samhällsutvecklingen. Det behövs ett starkt fokus på förändringsarbete. Kanske just Du vill vara med på denna förändringsresa?

Som verksamhetsstrateg arbetar du med att kontinuerligt omvärldsbevaka, identifiera, prioritera, samordna och driva utvecklingsfrågor tillsammans med ÅHS kärnverksamhet och stödfunktioner. En av dina viktigaste uppdrag är att stödja klinik- och enhetsledning i deras uppdrag att leda och utveckla verksamheten. I dina uppgifter ingår också att tillsammans med ÅHS ledning arbeta med strategiska frågor, strategisk kommunikation, planerings- och uppföljningsfrågor samt verksamhetsstyrning.

Verksamhetsstrategen ingår i ÅHS ledningsgrupp och är direkt underställd hälso- och sjukvårdsdirektören.

Vi söker dig med lämplig högre högskoleexamen avlagd vid universitet eller jämförbar högskola, erkänd av nationell utbildningsmyndighet.

Du behöver ha erfarenhet av utrednings- och utvecklingsarbeten och projektledning. Du behöver även ha kunskap och/eller erfarenhet av strategisk kommunikation.

Som personliga egenskaper värdesätter vi väl utvecklad förmåga att kommunicera i tal och skrift, förmåga att inspirera, samarbeta och bygga förtroende. Du behöver även klara av att snabbt växla mellan övergripande perspektiv och konkreta verksamhetsfrågor.

För mera information om Ålands hälso- och sjukvård se www.ahs.ax. För information om Åland och om att flytta till Åland se aland.ax och alandliving.ax

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse.
Skicka ansökan till

Ålands hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Pb 1055 AX-22 111 Mariehamn

eller per e-post förnamn.efternamn@ahs.ax

Sista ansökningsdag
24.07.2020 - 15:00
Kontakta

Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen, +358(0)400198902, e-post förnamn.efternamn@ahs.ax

Ålands hälso- och sjukvård, Doktorsvägen 1, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax