Lektor/Timlärare/Klasslärare | Åland living

Lektor/Timlärare/Klasslärare

Följande tjänster lediganslås att sökas:

KYRKBY HÖGSTADIESKOLA

1. En tillsvidare tjänst som lektor i tyska och finska fr.o.m. 1.8.2020.

2. En tillsvidare tjänst som lektor i historia och samhällskunskap fr.o.m. 1.8.2020

3. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla för stödundervisning i svenska till elever med annat modersmål och undervisningsskyldighet i spanska för tiden 1.8.2020 - 31.7.2021.

4. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla för stödundervisning i svenska till elever med annat modersmål och undervisningsskyldighet i engelska för tiden 1.8.2020 - 31.7.2021.

Hemsida: www.khs.ax

TRÄNINGSUNDERVISNINGEN

5. En tidsbunden tjänst som specialklasslärare under tiden 1.8.2020 - 31.7.2021.

JOMALA KOMMUNS LÅGSTADIESKOLOR

6. En tillsvidare tjänst som klasslärare för arbete i liten grupp, studio, med inledande placering i Vikingaåsens skola fr.o.m. 1.8.2020. Tjänsten tillsätts tillsvidare under förutsättning att kommunfullmäktige inrättar tjänsten.

7. En tillsvidare tjänst som klasslärare för arbete i liten grupp, studio, med inledande placering i Södersunda skola fr.o.m. 1.8.2020. Tjänsten tillsätts tillsvidare under förutsättning att kommunfullmäktige inrättar tjänsten.

NÄFSBY SKOLA, Hammarlands kommun

8. En specialklasslärartjänst. Anställningen är tillsvidare. Tjänstgöring inleds den 1 augusti 2020. Tjänsten tillsätts under förutsättning att skolnämnden fattar nödvändigt beslut.

9. En timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter. Anställningen är tillsvidare. Tjänstgöringen inleds den 1 augusti 2020.

LUMPARLANDS SKOLA

10. En tillsvidare tjänst som klasslärare med skolföreståndaruppgifter fr.o.m. 1.8.2020.

11. En tillsvidare tjänst som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter och specialläraruppgifter fr.o.m. 1.8.2020.

12. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter under tiden 1.8.2020 - 31.7.2021.

13. En tidsbunden befattning som personlig assistent för enskilt barn, 24 h/vecka. Befattningen tillsätts omgående t.o.m. den 5.6.2020.

På tjänsterna tillämpas maximal prövotid.

Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg. Ev. frågor gällande tjänsterna och befattningarna besvaras fr.o.m. vecka 9.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.08.2020
Arbetets varaktighet
se respektive tjänst
Skicka ansökan till

Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@sahd.ax.

Sista ansökningsdag
06.03.2020
Kontakta

Tjänst 1-4: Rektor Kristian Granberg, 0457 591 0377, kristian.granberg@sahd.ax
Tjänst 5: Ledande lärare Måns Masgård, 018-328 725, mans.masgard@sahd.ax
Tjänst 6-7: Rektor Pia Axberg, 018-329 711, pia.axberg@sahd.ax
Tjänst 8-9: Skolföreståndare Niklas Wasén, 0457 344 4945, niklas.wasen@sahd.ax
Tjänst 10-13: Skolföreståndare Ingegerd Gustafsson, 018-359 031, ingegerd.gustafsson@sahd.ax

Södra Ålands Högstadiedistrikt, Skolvägen 5, 22150 JOMALA

Site by Strax