Timlärare | Åland living

Timlärare

Bildningsnämnden i Föglö söker till Föglö grundskola TIMLÄRARE för undervisning i:

- idrott 7 vt

- teknisk slöjd 4 vt

- musik 2 vt

- IKT-uppgifter 3 vt

Timmarna kan sökas enskilt eller tillsammans.

Den som blir vald ska uppvisa straffregisterutdrag.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
24.02.2020
Arbetets varaktighet
05.06.2020
Skicka ansökan till

Ansökningshandlingarna ska vara bildningsnämnden tillhanda under adress: Skoldirektör Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga eller via epost: kerstin.lindholm@sottunga.ax.

Sista ansökningsdag
04.02.2020 - 15:00
Kontakta

Skolföreståndare Siv Fogelström, 050 594 3198, siv.fogelstrom@foglo.ax
Skoldirektör Kerstin Lindholm, 040 516 5397, kerstin.lindholm@sottunga.ax

Bildningsnämnden i Föglö, , 22710 FÖGLÖ

Site by Strax