Biträdande handledare

Brottsofferjouren söker en BITRÄDANDE HANDLEDARE (50 %) för perioden 01.01-31.12.2020 till Mariehamn.

Brottsofferjouren är en riksomfattande organisation som arbetar för alla brottsoffer i Finland i samarbete med olika myndigheter. Brottsofferjourens uppgift är att förbättra brottsoffrens, deras närståendes och vittnens ställning i samhället. Vi arbetar för brottsoffrens rättighet att få tillgång till de tjänster och stöd som behövs.

Den biträdande handledaren deltar i arbetet med brottsoffer, organisering av volontärer samt samarbetar med andra myndigheter och organisationer. Arbetspunkten är i Mariehamn och koordineras av Röda Korsets Ålands distrikt. I arbetet ingår kvälls- och helgarbete samt arbetsresor inom Finland.

Vi förutsätter följande:

- Passande högskoleutbildning (examen i utvecklingspsykologi, psyk. sjukskötare, socionom)

- Vi uppskattar goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska och finska. Arbetsspråket på Åland är svenska men inom Brottsofferjouren på fastlandet är det till stor del finska

- God samarbetsförmåga samt motivation för nätverksarbete

- Färdigheter i att föreläsa och utbilda

- Aktiv, inspirerande och målmedveten personlighet

- Sakkunnighet inom brottsprocessen samt erfarenhet i frivilligverksamhet är en merit.

Anställningen börjar 1 januari 2020. Lön enligt kollektivavtal.

Läs mer på www.riku.fi/sv/

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.01.2020
Arbetets varaktighet
31.12.2020
Skicka ansökan till

En fritt skriven ansökan samt CV skall vara oss tillhanda till epost: tomas.urvas(at)redcross.fi eller

Brottsofferjouren c/o Finlands Röda Kors Ålands distrikt, Tomas Urvas

Torggatan 26 A

22100 Mariehamn

Sista ansökningsdag
25.11.2019 - 15:00
Kontakta

Handledare Ann Kvarnström, 0457 3455 777
Verksamhetsledare (Röda Korset) Tomas Urvas, 040 516 3537

Finlands Röda Kors Ålands distrikt, Torggatan 26 A, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax