Socialchef

Eckerö kommun söker en vikarierande SOCIALCHEF på 100%. Tjänsten är ett vikariat under tiden ordinarie socialchef prövar annan befattning. Observera att vikariatet endast kommer tillsättas under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar tjänsteledighet för nuvarande tjänsteinnehavare. Kommunen förbehåller sig därför rätten att återta annonsen.

Socialchefen är ledande tjänsteman inom socialvården i Eckerö kommun, föredragande, sakkunnig samt utredningsansvarig i socialnämnden. Socialchefen är också ansvarig för underställda föreståndare, övrig personal, verksamhet och ekonomiförvaltning inom socialvården. Verksamheten omfattar även individ- och familjeomsorg, barnomsorg, äldreomsorg, handikappservice, missbrukarvård och specialomsorg.

Eckerö kommun har under de senaste åren gjort förändringar inom det sociala verksamhetsområdet vilket gynnat både personal och klienter. Socialchefen arbetar i ett team med hemserviceledare, socialhandledare, socialarbetare samt byråsekreterare.

Behörighetskrav i enlighet med FFS 804/1992.

Arbetet inleds så snabbt som möjligt eller enligt överenskommelse initialt i högst ett (1) år, med eventuell möjlighet till förlängning. Prövotid kan komma att tillämpas.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Skicka ansökan till

Ansökningar jämte betyg och meritförteckning sändes till:

info@eckero.ax

eller :

Eckerö kommun

Södra Överbyvägen 8

22270 Eckerö.

Sista ansökningsdag
24.10.2019 - 15:00
Kontakta

Socialchef Andrea Björnhuvud, 018-32 9323, 0457 343 2202
Kommundirektör Arsim Zekaj, 018-32 9321

Eckerö kommun, Södra Överbyvägen 8, 22270 ECKERÖ

Site by Strax