Löneredovisningschef

Personalenheten vid Ålands hälso- och sjukvård söker LÖNEREDOVISNINGSCHEF.

Löneredovisningschefen leder och utvecklar arbetet vid löneavdelningen. Löneredovisningschefen ansvarar bl.a. för rapporteringen till nationella inkomstregistret och sköter arbetsgivarens ansökningar om dagpenning. I tjänsten ingår förvaltningsansvar för det löneadministrativa systemet (Abilita PR) och också viss löneadministration. Implementeringen av ett nytt löne- och personaladministrativt system pågår. En viktig uppgift är också att ge chefer och övriga medarbetare vid ÅHS stöd och service i frågor som gäller löner, tjänstekollektivavtal, pensioner och familjeledigheter.

Behörighetskrav för tjänsten är lämplig högskolexamen eller lämplig examen på gymnasialstadienivå och erfarenhet av löneadministration.

Erfarenhet av löneräkning och arbetsledning är meriterande. Goda kunskaper i Microsoft Office och särskilt i Excel är också meriterande.

Information om Ålands hälso- och sjukvård finns på www.ahs.ax

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.10.2019 enligt överenskommelse
Skicka ansökan till

Ålands hälso- och sjukvård/Personalenheten
Personalchef Terese Åsgård
PB 1091
AX-22 111 Mariehamn
eller per e-post förnamn.efternamn@ahs.ax

Sista ansökningsdag
29.08.2019 - 15:00
Kontakta

Personalchef Terese Åsgård, 0400 407 363, förnamn.efternamn@ahs.ax

Ålands hälso- och sjukvård, Doktorsvägen 1, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax