Vikarierande administratör

Mariehamns stad söker en VIKARIERANDE ADMINISTRATÖR till avdelningen för socialservice.

Vi söker dig som vill vara med och utveckla stadens socialförvaltning. Du arbetar för hela förvaltningen och bistår samtliga avdelningar. Till dina arbetsuppgifter hör bland annat kundkontakt, telefonbetjäning, information, post- och ekonomihantering, statistik, registrering av ansökningar, arkivering etc. En stor uppgiftshelhet är att bistå socialarbetarna på avdelningen med administrativt arbete inom t.ex. handikappservice och utkomststöd.

Du bör vara organiserad, kunna arbeta självständigt och ha god förmåga att handha kund- och klientkontakter. Tidigare erfarenheter av liknande arbete är önskvärt.

Behörighetskrav: Merkantil utbildning eller annan lämplig examen på minst gymnasialstadiet

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
19.08.2019
Arbetets varaktighet
31.12.2019
Skicka ansökan till

Ansökan med CV inlämnas per e-post till socialkansliet@mariehamn.ax eller per post till Socialförvaltningen, PB 207, 22101 Mariehamn

Sista ansökningsdag
27.06.2019 - 15:00
Kontakta

För mer information kontakta socialservicechef Mikaela Brandt, (018) 531 719, mikaela.brandt@mariehamn.ax

Mariehamns Stad, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax