Sjukhustekniker

Åland är ett svenskspråkigt självstyrt landskap i Finland med egen lagstiftning inom bl.a. hälsovårdens område. Åland har drygt 29 000 invånare. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland och erbjuder allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Tekniska enheten vid Ålands hälso- och sjukvård söker en ordinarie SJUKHUSTEKNIKER.

Sjukhusteknikern är placerad vid medicintekniska avdelningen.

I uppdraget ingår att utföra förebyggande underhåll och service på medicin- och sjukhustekniska system och apparater. Kontroll och underhåll av gasdistribution samt utbilda i säker användning av sjukhusgaser. Utbilda och ta fram instruktioner till personalen på medicin- och sjukhustekniska system och apparater. Projektledning och medverkan i upphandlingar. Utreda inkomna avvikelserapporter på medicin- och sjukhustekniska utrustningar.

Behörighetskraven är högskoleexamen med lämplig inriktning eller annan eftergymnasial examen med lämplig inriktning och erfarenhet inom verksamhetsområdet.

Arbetstiden är kansliarbetstid, 36 t 45 min per vecka.

För tjänsten kan tillämpas prövotid.

För mera information om Ålands hälso- och sjukvård se www.ahs.ax

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Skicka ansökan till

Välkommen med din ansökan till:
Ålands hälso- och sjukvård / tekniska enheten,
Teknisk chef Robert Mansén,
Pb 1055,
AX-22 111 Mariehamn
eller per e-post robert.mansen@ahs.ax

Sista ansökningsdag
01.07.2019 - 15:00
Kontakta

Närmare upplysningar om tjänsten ger verksamhetsansvarig på medicintekniska avdelningen Jimmy Friebe, 0457 529 1181, jimmy.friebe@ahs.ax och driftledare på tekniska avdelningen Niklas Rehn, (018) 535669, niklas.rehn@ahs.ax

Ålands hälso- och sjukvård, Doktorsvägen 1, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax