Praktiska flyttråd

Före flytten

Beskattning

Det året som du flyttar till Åland ska du deklarera både i utflyttnings- och inflyttningsland. Du kan lämna in deklarationen till utflyttningslandet redan innan flytten. För att inte gå miste om skatteåterbäring, lön, lönespecifikation och eventuella semesterpengar ska du komma ihåg att uppge din nya adress både till utflyttningslandets skattemyndighet och din tidigare arbetsgivare. Det underlättar också kommande skatteärenden.

Skattekort

Kom ihåg att be att få ditt skattekort av arbetsgivaren om du flyttar från Finland. Flyttar du från något annat land ansöker du om ett skattekort via skattemyndigheten på Åland (se nedan Efter flytten).

Flyttningsanmälan till befolkningsregistret

Kontakta befolkningsregistermyndigheterna i utflyttningslandet och tala om att du flyttar varaktigt från landet. Om du flyttar till Åland från ett annat nordiskt land ska du enbart anmäla din flytt till registreringsmyndigheten på Åland (se nedan Efter flytten). Du måste uppvisa legitimation i form av pass eller identitetskort utfärdat av polis.

Fackanslutning

Be att få ett överflyttningsbevis (blankett U1) av din nuvarande arbetslöshetskassa och lämna den till din arbetslöshetskassa i Finland så överförs dina uppgifter.

Införsel av bil

Tar du bilen med till Åland? Kontakta då Skattebyrån för information om införselskatt med mera. Kontaktuppgifter: Tfn +358 (0)29 512 001 (växel). Mer information om villkoren för införsel av fordon till Åland finns på Skatteförvaltningens webb - Bilskatt samt Införsel av flyttfordon till Finland.

Införsel av flyttgods

Före du flyttar kan du kontakta Ålands tulldistrikt och be dem skicka blanketter för flyttgods. Blanketterna fylls i och lämnas till Tullen i hamnen vid ankomsten.

Införsel av husdjur

Kontakta Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM), tfn +358 (0)18 528 615, kansliet@amhm.ax för mer information.

Efter flytten

Flyttningsanmälan till befolkningsregistret

Vid inflyttning till Åland bör du göra en flyttningsanmälan inom en vecka till magistratsavdelningen vid Statens Ämbetsverk på Åland i Mariehamn, Torggatan 12. Därefter får du din finländska personbeteckning och blir registrerad.

Sociala trygghetsförmåner

För att få rätt till sociala trygghetsförmåner ska du, efter att du har fått din finländska personbeteckning, ansöka om att bli försäkrad hos FPA Åland. Där ska du fylla i blankett Y77. Blanketten finns på FPA Åland, Nygatan 7 A i Mariehamn samt på FPAs webbplats där du kan fylla i den, skriva ut och skicka den per post till FPA Åland, PB 57, AX-22101 Mariehamn, Åland. Om du innehar nätbankskoder till en åländsk/finländsk bank kan du istället välja att fylla i blanketten med hjälp av FPAs e-tjänst.
Om du uppfyller villkoren för att omfattas av den finländska socialförsäkringen, blir du på basis av din ansökan, registrerad som försäkrad i Finland och får ett FPA-kort. FPA-kortet behövs om du har ärende till hälso- och sjukvården och apotek.
För detaljerad information kontakta FPAs servicenummer för flyttfrågor +358 (0)20 634 0300 eller FPA Åland kela-fpa.mariehamn@kela.memonet.fi​.

Skattekort

På Åland får du ett skattekort på den lokala skattemyndigheten, Skattebyrån, Statens Ämbetshus, Torggatan 12, 22100 Mariehamn.

Fackanslutning

Vänd dig till förtroendemannen när du kommer till din nya arbetsplats.