Om Åland Living

Åland Living

Åland Living är en verksamhet som hör under den åländska arbetsförmedlingen Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). Målet med verksamheten är att öka intresset för Åland som en attraktiv plats att leva och bo på. Åland Living ska vara en länk mellan inflyttare och myndigheter, företag och organisationer.

Åland Living ger svar på de frågor som uppstår när du vill flytta till Åland. En del av informationen får du direkt av oss, andra frågor hänvisar vi vidare till andra kontakter som kan ge mer utförliga och exakta svar inom sitt expertområde. Vi har ett brett kontaktnät bland företag, myndigheter, kommuner och skolor på Åland.

Åland finns också i Stockholm och Helsingfors

Åland har två "ambassader" i öst och väst - Helsingforskontoret i Helsingfors och Sverigekontoret i Stockholm. Kontoren lyder under Ålands landskapsregering.

Helsingforskontoret vid Annegatan i Helsingfors har funnits sedan 1984. Kontoret är en viktig länk mellan Åland och Finland och kommunikationen fungerar åt båda hållen. Mycket av tiden ägnas åt att informera myndigheter, massmedia, skolor, organisationer och företag i Finland om förhållandena på Åland. 

Sverigekontoret i Stockholm ligger vid Drottninggatan och har i stort sett samma verksamhet som kontoret i Helsingfors men frågorna om Åland i Stockholm är delvis av en annan karaktär. I Stockholm handlar det mycket om procedurfrågor gällande gränshantering av gods, men även om grundläggande information om Ålands status som ett självstyrt och enspråkigt svenskt område inom Finlands gränser. 

Sverigekontoret är landskapsregeringens förlängda arm mot svenska regeringskansliet, myndigheter, organisationer, näringsliv, media och andra med ett ålandsintresse.

Kontakt - Åland Living

Besöksadress: Elverksgatan 5, Mariehamn.
Postadress: PB 2026, AX-22111 Mariehamn, Åland.
+358 18 25 000, info@alandliving.ax
www.alandliving.ax

facebook.com/AlandLiving
twitter.com/AlandLiving

Du kan också träffa oss på någon av de olika mässor och evenemang vi deltar i under året. Här kan du se vilka orter vi planerar besöka.