Löner inom den privata sektorn på Åland

Medellöner och lönespridning samt antalet anställda, genomsnittlig arbetstid och medelålder är uppgifter i ÅSUBs senaste publikation över löner inom den privata sektorn på Åland.

Publikationen omfattar anställda i privata företag med en personal på minst tre personer. Uppgifterna presenteras enligt bransch, yrkesgrupp och kön.

Läs hela publikationen här (.pdf)