Åländska elever bäst i Norden i matematik

Åländska elever är bäst i hela Norden i matematik enligt rapporten Pisa 2012: Resultatnivån i de åländska skolorna. Rapporten presenterades i december 2014.

- En sak som är remarkabel är att resultaten har förbättrats sedan 2003, samtidigt som vi har skapat en mer jämlik skola. Annars brukar problemet vara att när man stärker resultatdelen faller de svagare eleverna genom, säger dåvarande utbildningsminister Johan Ehn.

Han säger också att Åland inledde en satsning på matematikundervisningen år 2000 och att det är lärarna som gjort jobbet. Vidare funderar han huruvida det har betydelse att det finns många behöriga lärare på Åland och att vi har en blandning av lärare från Sverige och Finland i de åländska skolorna.

Rapporten visar också vad eleverna tycker om undervisningsmiljön under matematiklektionerna. Även där får Åland de bästa resultaten i jämförelse med övriga Finland.

Till rapporten Pisa 2012: Resultatnivån i de åländska skolorna